U bent hier

AZ Turnhout behaalt als eerste ziekenhuis in de Kempen het NIAZ kwaliteitslabel

Kempen regio
15.03.2017 - 17.15u
Door: Herman Gezelle

De organisatie NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) heeft hun internationale, prestigieuze kwaliteitslabel toegekend aan AZ Turnhout. Het label toont aan dat de medewerkers van AZ Turnhout veilige zorg van hoge kwaliteit bieden en dat het ziekenhuis gericht is op voortdurende kwaliteitsverbetering.

Zes auditoren van NIAZ bezochten in januari een week lang de 2 campussen van AZ Turnhout voor een grondige controle. Door 1325 normen te toetsen aan de praktijk gingen ze na of er op een kwaliteitsvolle en veilige manier gewerkt wordt. Van opname tot ontslag, van patiëntidentificatie tot de veiligheid van medische apparatuur, alles werd onder de loep genomen.

Het traject dat een patiënt doorloopt werd van A tot Z gevolgd. De werking van het ziekenhuis werd geobserveerd en geëvalueerd aan de hand van gesprekken met medewerkers uit alle diensten van de organisatie en documenten die ter inzage werden voorgelegd. Ook patiënten en externe zorgpartners zoals huisartsen werden bevraagd.

Elke patiënt is een 'Gast in ons Huis'
"Het krijgen van het label toont aan dat onze medewerkers de afgelopen jaren hard hebben gewerkt om de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening verder te verbeteren", zegt Jo Leysen, gedelegeerd bestuurder van AZ Turnhout. "We willen elke patiënt ontvangen als een 'Gast in ons Huis'. Streven naar kwaliteit is daar onlosmakelijk mee verbonden. We zijn dan ook zeer trots op deze accreditatie."

Kwaliteitsverbetering blijf een prioriteit
De NIAZ-accreditatie geldt voor een periode van 4 jaar. Dit is dan ook geen eindpunt. "De accreditatie is een mooie bevestiging maar werken aan kwaliteit is natuurlijk een doorlopende opdracht voor een ziekenhuis", vult Jo Leysen aan. "In het auditrapport kregen we aanbevelingen waar we mee aan de slag zullen gaan.

Met interne audits op onze afdelingen houden we geregeld zelf de vinger aan de pols. Kwaliteitsverbetering is al jaren een prioriteit in AZ Turnhout en dit zal ook zo blijven in de toekomst."

De medewerkers van AZ Turnhout zijn erg blij met de erkenning voor hun werk.

Wat is NIAZ?
NIAZ-Qmentum is een internationaal erkend en toegepast accreditatieprogramma. Uitgangspunt is dat alle medewerkers uit alle onderdelen van een organisatie op één of andere wijze betrokken zijn bij kwaliteitsverbetering. Het programma biedt een kwaliteitskader en instrumenten om kwaliteit in een zorgorganisatie te toetsen.
Ieder ziekenhuis wordt getoetst op vijf algemene normensets: governance, leiderschap, infectiepreventie & -bestrijding, medicatiebeheer en voorbereid zijn op rampen.

Daarnaast worden er specifieke normen toegevoegd, afgestemd op de zorgprocessen van het ziekenhuis. Het geeft weer wat er georganiseerd moet worden. Het hoe vullen de zorginstellingen zelf in.

Voorbeelden van deze normen zijn:
· correcte identificatie van patiënten

· informatievoorziening naar patiënt en familie

· communicatie tussen zorgverleners onderling

· een veilig medicatiebeleid

· een veilig beleid voor bloedtoediening

· veilige heelkunde

· ziekenhuishygiëne en infectiepreventie

· risicomanagement, zoals bijvoorbeeld valpreventiebeleid

· een systematiek voor het (veilig) melden van incidenten of onveilige situaties

· een methode voor incidentenanalyse

· een systeem voor het managen van de verbetermaatregelen

· opvolging van indicatoren

· veilig omgaan met informatie

 

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Webdesign door Intracto