Maandag 1 mei 2017
image
logo nnieuws

Contact voor al je nieuws

Nnieuws redactie:
redactie@nnieuws.be

U bent hier

'CD&V biedt oplossing voor kunstgrasveld voor 3 grote voetbalclubs'

Herentals | Neteland
30.03.2017 - 08.10u
Door: ludo coenen

Op de gemeenteraad van 28 maart agendeerde raadslid Patrick Caers (CD&V) het dossier van het kunstgrasveld voor de Herentalse voetbalclubs. Hij stelt een alternatieve aanpak voor opdat alle clubs optimaal kunnen genieten van zulk veld.

Budget van 620.000 euro

In het budget 2017 zijn de financiële middelen voorzien voor de aanleg van een kunstgrasveld met omkleedruimte. Aanvankelijk was 320.000 euro voorzien voor de aanleg van een kunstgrasveld op de terreinen van het Netepark en 300.000 euro voor de ombouw van de chalet tot kleedkamers en sanitaire voorzieningen.

Op uitdrukkelijke vraag van deze CD&V-fractie, is afgesproken om de best mogelijkse piste te onderzoeken om deze 620.000 euro te investeren met maximaal sportief rendement.

In plaats van te investeren in één kunstgrasveld met voorzieningen en deze ter beschikking te stellen aan de Herentalse voetbalclubs, zou het wel eens veel interessanter kunnen zijn om dit bedrag te investeren in het financieel ondersteunen van de Herentalse clubs in een eigen kunstgrasveld bij hun eigen club. Volgens de ramingen van de sportdienst zou de aanleg van een kunstgrasveld immers 300.000 euro kosten.

Met het voorziene budget van 620.000 euro kunnen de 3 Herentalse clubs voor de aanleg van een eigen kunstgrasveld elk ondersteund worden met 200.000 euro. Voor de restfinanciering, vermoedelijk 100.000 euro per club, zou de stad een renteloze lening kunnen aanbieden aan de drie clubs.

Voordeel 3 velden

Patrick Caers : 'Het enorme voordeel van deze laatste piste is :

- er op Herentals grondgebied veel meer voetbalcapaciteit op een kunstgrasveld kan gecreëerd worden, 3 velden verspreid over Herentals in plaats van 1 veld op het Netepark

- de clubs niet langer zich hoeven te verplaatsen naar de kunstgrasvelden buiten onze stad of naar het kunstgrasveld op de terreinen van het Netepark. Dit is een enorm voordeel voor de jeugdploegen!

- er geen extra omkleedruimte en sanitaire voorzieningen hoeft te worden opgericht, de clubs kunnen immers beschikken over de reeds aanwezige voorzieningen bij hun sportvelden.

- de onderhoudskosten van een dergelijk kunstgrasveld en sanitaire voorzieningen zullen door de clubs gedragen worden en niet door de stad. Om dit te compenseren kan een renteloze lening voor de restfinanciering aangeboden worden.

- door het samen investeren in 3 kunstgrasvelden verspreid in Herentals zou mogelijks via samenaankoop een prijsvoordeel kunnen bekomen worden en zou het aandeel restfinanciering voor de clubs zelf kunnen afnemen.

- in navolging van de afspraken ondersteuning oprichting jeugdinfrastructuur en renteloze lening in de jeugdsector, zou kunnen overeengekomen worden met de clubs, uiteraard in overleg met de agenda van de clubs, dat de stad enkele momenten gratis zou kunnen beschikken over dit kunstgrasveld.'

Bij Noordstar kijken ze alvast naar het kunstgrasveld uit.

Er is trouwens nog een mogelijkheid. Het budget voor het kunstgrasveld de volgende 2 jaren herhalen.'

Bij VC Herentals en SKS Herentals is er voorlopig erg weinig interesse voor het voorstel van Caers.
Meer nieuws

Nieuws uit uw regio

Webdesign door Intracto