U bent hier

Turnhoutse zorgpartners tekenen samen zorgpool uit voor de regio

Kempen regio | Neteland
16.06.2017 - 08.15u
Door: Mark Jaspers

De architecten van AZ Turnhout rondden recent de derde fase van het opmaakproces voor het masterplan van de eenheidscampus op site Sint-Jozef af. Daarin werd de invloed van het nieuwe ziekenhuis op de omgeving en de mobiliteit onder de loep genomen.

Op dit moment wordt aanvullend onderzocht door Stad en OCMW Turnhout, Zorggroep Orion, AZ Turnhout en andere zorgpartners hoe de huidige ziekenhuissite Sint-Elisabeth in de toekomst kan uitgroeien tot een moderne, nieuwe en innovatieve zorgpool. Daarbij willen ze de schotten tussen de verschillende domeinen van de zorg wegdenken en maken ze hun gezamenlijke kijk op integrale zorg concreet.

Meer gespecialiseerde zorg dichtbij huis door fusie De keuze voor die eenheidscampus heeft een voorgeschiedenis tot in 2009. Toen besloten de twee Turnhoutse ziekenhuizen Sint-Elisabeth en Sint-Jozef om de krachten te bundelen en te fuseren. De fusie stelt het ziekenhuis in staat om zich nog meer te specialiseren en de Turnhoutse en Kempense patiënt zorg dichtbij huis aan te bieden. Zo moeten patiënten steeds minder uitwijken naar verder gelegen ziekenhuizen zoals Antwerpen of Leuven voor bepaalde onderzoeken of ingrepen.

Na de fusie werd besloten om op korte termijn te blijven werken op twee campussen. Campus Sint-Elisabeth werd zo ingericht dat het zich vooral focust op intensieve en spoedgerelateerde opnames, terwijl campus Sint-Jozef meer gefocust is op planbare opnames.

Keuze voor een eenheidscampus AZ Turnhout liet in 2011 een onafhankelijke studie door Prof. Jan Peers en mevr. Tinne Anthonis uitvoeren om te bekijken wat de beste keuze voor het ziekenhuis is op lange termijn. Peers en Anthonis onderzochten vier pistes: de verdere uitbouw van de bestaande campussen of het concentreren van alle activiteiten op campus Sint-Jozef, op campus Sint-Elisabeth en op een nieuwe locatie. Ze hielden hierbij rekening met verschillende criteria zoals de kwaliteit en veiligheid van zorg, een efficiënte werkomgeving, financiële haalbaarheid, ruimtelijke ordening, mobiliteit en bereikbaarheid.

Op basis van de conclusies van deze studie, besloot AZ Turnhout in 2013 om op lange termijn te kiezen voor de bouw van een eenheidscampus op campus Sint-Jozef. De studie toonde immers aan dat de zorg- en dienstverlening veel effectiever en efficiënter georganiseerd kan worden op één campus. Kiezen voor een nieuwe locatie werd uitgesloten wegens een te hoge kostprijs.

Een eenheidscampus bouwen op campus Sint-Jozef of Sint-Elisabeth bleek goedkoper en kan op beide locaties tegen dezelfde kostprijs. Ook op andere criteria zoals ruimtelijke ordening, mobiliteit en bereikbaarheid scoorden beide locaties vergelijkbaar. Het ziekenhuis koos uiteindelijk voor een eenheidscampus op campus Sint-Jozef omdat hier meer ruimte is en de impact van het bouwproces beperkter zal zijn voor de omgeving.

Bouw nog niet voor morgen In juni 2014 volgde de goedkeuring van het zorgstrategisch plan en de campuskeuze door minister Vandeurzen. Een jaar later werd onder leiding van de Vlaamse Bouwmeester via een wedstrijdprocedure Open Oproep gezocht naar een architect om het technisch-financieel plan op te maken van de nieuwe eenheidscampus. Osararchitects kreeg de opdracht toegewezen. Momenteel hebben zij hiervan drie fasen afgerond. In de derde fase werd in overleg met stad, ambtenaren en externe specialisten de invloed van het nieuwe ziekenhuis op de omgeving en de mobiliteit onder de loep genomen. Dat gebeurde tijdens een zogenaamd pre-MER-onderzoek dat onder meer uitwees dat later in de procedure een milieueffectenrapport moet uitgewerkt worden.

Wanneer het technisch-financieel plan volledig is afgerond, wordt het ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Overheid, die ook beslist over de subsidiëring. Na zekerheid over de financiering worden de plannen nog meer gedetailleerd uitgewerkt en worden de nodige vergunningen aangevraagd.

Inspraak Stad Turnhout Het Turnhoutse stadsbestuur werd, wordt en zal in de toekomst ook uitgenodigd worden om deel te nemen aan verschillende werkgroepen rond de nieuwe eenheidscampus. AZ Turnhout vindt het belangrijk om in het kader van de realisatie van dit project in een bredere samenwerking met de stad in overleg te gaan over mobiliteit, milieu, omgeving en diepe geothermie.

Uitbouwen tot innovatieve zorgpool Al 60 jaar is de Sint-Elisabeth-site een belangrijke zorgpool binnen Turnhout en de ruime regio. Stadsbestuur en OCMW, Zorggroep Orion en AZ Turnhout willen ervoor zorgen dat de zorgfunctie op die plaats verder uitgebouwd kan worden, ook na 2025, het streefdoel voor de opening van de eenheidscampus van AZ Turnhout op campus Sint-Jozef. Om te bepalen welke zorgfuncties er kunnen samengebracht worden op de locatie, startten Stad en OCMW Turnhout, Zorggroep Orion, AZ Turnhout en andere zorgpartners gezamenlijk een traject waarin onderzocht wordt wat voor zorg er na 2025 kan aangeboden worden op de Sint-Elisabeth-site. Concrete uitspraken kunnen daar dus nog niet over gebeuren. Er is de ambitie om samen een moderne, nieuwe en innovatieve zorgpool uit te tekenen,

De studie wordt begeleid door de Vlaamse Bouwmeester, dat biedt een garantie op een transparante en professionele aanpak en houdt rekening met stedenbouwkundige kwaliteit. Het is de tweede keer dat de Vlaamse Bouwmeester betrokken wordt bij het ziekenhuisdossier. Eerder stuurde hij ook al de selectie aan van de architect voor het masterplan voor de eenheidscampus op de site Sint-Jozef.

Toonaangevende zorg In zorg wil Turnhout toonaangevend zijn en blijven in de brede regio. Onder meer de nieuwe innovatieve zorgpool op de Sint-Elisabeth-site en de eengemaakte ziekenhuiscampus op site Sint-Jozef zullen daar toe bijdragen.

 

Info Astrid Wittebolle, schepen voor Ruimtelijke Ordening 014 44 33 07, astrid.wittebolle@turnhout.be

Luc Op de Beeck, voorzitter OCMW Turnhout 014 47 47 47, luc.opdebeeck@ocmwturnhout.be

Jo Leysen, gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout 014 44 41 05, jo.leysen@azturnhout.be

Bart Michielsen, algemeen directeur Zorggroep Orion 014 47 46 00, bart.michielsen@zorggroep-orion.be

imageMeer nieuws

Intracto Herentals : 'Webshop Farmaline wint awards in Nederland en België'

Herentals | Internationaal | Kempen regio | Vlaanderen 26.09.2017 - 09.36u reading time5min

Online apotheek Farmaline heeft in de Webshop Awards Nederland 2017 - 2018 de categorie Beste Drogisterij van Nederland gewonnen. De award is een onderdeel van de Retailer of the Year-wedstrijd, de grootste consumentenverkiezing van Nederland.

Het agentschap Intracto uit Herentals stond in voor de bouw van de webshop en scoort nu dus ook over de grens.

KwadrO Kempen breidt uit naar Lier

KwadrO Kempen breidt uit naar Lier
Lier regio 26.09.2017 - 01.40u

OCMW verwijst gericht door bij juridische hulpvragen

Mol | Neteland 25.09.2017 - 18.05u

Indian summer voor Fiesta Mundial in Balen & Sfinks Mundial Latino: think gobal, act local

Indian summer voor Fiesta Mundial in Balen & Sfinks Mundial Latino: think gobal, act local
Kempen regio | Lier regio | Neteland | Provincie Antwerpen 25.09.2017 - 18.00u

KFC Mol - Exc. Bouwel 1-5 : Excelsior meester hele match

Grobbendonk | Neteland 25.09.2017 - 17.51u

'Vlaanderen staat er goed voor, beter dan een jaar geleden'

'Vlaanderen staat er goed voor, beter dan een jaar geleden'
Kempen regio | Vlaanderen 25.09.2017 - 16.55u

Oude "varkensneuzen" binnen paar maanden definitief weg uit de Kempen

Oude "varkensneuzen" binnen paar maanden definitief weg uit de Kempen
Kempen regio | Nationaal | Neteland | Vlaanderen 25.09.2017 - 14.34u

Nieuws uit uw regio

Webdesign door Intracto