U bent hier

Wat is de toekomst van de site Keirlandse Zillen?

Mol
02.05.2017 - 13.06u
Door: Mark Jaspers

Alle buurtbewoners en overige geïnteresseerden zijn op donderdag 11 mei om 20 uur welkom in Schouwburg Rex voor een infoavond over het ontwerp van masterplan voor site Keirlandse Zillen. Alle aanwezigen vernemen welk toekomstplan de afgelopen jaren werd ontwikkeld voor deze deels verloederde site van meer dan vier hectare vlakbij het handelscentrum, ten noorden van de spoorweg.

Momenteel huisvest een deel van de site nog een kartingcentrum. Op termijn is het de bedoeling dat de bestaande oude gebouwen en constructies verdwijnen én dat de volledige site een nieuwe invulling krijgt met wonen, zorg en handelszaken.

Verloop infoavond

Tijdens de infoavond krijg je allereerst alle feitelijke informatie over de site. Vervolgens verneem je welk overleg er de voorbije jaren plaatsvond tussen gemeentebestuur en grondeigenaars. Een omgevingsexpert van een extern studiebureau presenteert het ontwerp van masterplan. Daarbij komen ook de gevolgen op vlak van mobiliteit en de bestaande handelskern aan bod. We sluiten de infoavond met een presentatie van een mogelijke concrete invulling door de projectontwikkelaar.

Wat na de infoavond ?

Na de presentatie krijgt iedereen de kans om bemerkingen of aanvullingen op het plan over te maken aan het gemeentebestuur. Vervolgens spreekt de gemeenteraad zich uit over het masterplan. Na goedkeuring van het masterplan kan de projectontwikkelaar zijn plannen – al dan niet gefaseerd – verder uitwerken en de nodige vergunningen aanvragen. Via een Project MER krijgt de ontwikkelaar ook de opdracht om de effecten van zijn project op de omgeving te onderzoeken.

Meer info: dienst ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Webdesign door Intracto