'Hulp aan de Natie'. Onder die slagzin leverde Defensie de voorbije maanden een aanzienlijke bijdrage aan de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 in ons land.

Gouverneur Cathy Berx bezocht dinsdagochtend het 29 Bataljon Logistiek in Grobbendonk.

Het 29Bn Log is een onmisbare schakel in de logistieke keten, samen met de verschillende disciplines van het crisisbeheer.

Sinds de start van de Covid-19-crisis halverwege maart, stond 29 Bataljon Logistiek paraat om medisch materiaal te ontvangen, te stockeren, om vervolgens door de civiele partners uitgeleverd te worden.

Ruim 27 miljoen stuks persoonlijke beschermingsmiddelen

Vanuit de Provinciale Hub in Grobbendonk vertrokken de voorbije maanden zowat dagelijks pakketten met persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, chirurgische maskers, brillen, coveralls en ander noodzakelijk materiaal in de strijd tegen het virus naar alle uithoeken van de provincie. Samen ruim 27 miljoen stuks persoonlijke beschermingsmiddelen.

Het provinciaal Crisiscentrum, onder leiding van gouverneur Cathy Berx, volgde deze leveringen van nabij op.

Gouverneur Berx : 'Dankzij de uitstekende samenwerking tussen alle disciplines : outstanding'

'De impact van deze pandemie was en is enorm. Nog steeds', onderstreept Gouverneur Berx.   'Heel terecht ging zeer veel aandacht naar onze zorgverleners, naar alle medewerkers die in ziekenhuizen, in woonzorgcentra, in thuisverpleging, in de vuurlinie van de crisis stonden. 

'Het was dankzij een uitstekende samenwerking en zeer gewaardeerde inzet van alle disciplines, zoals de brandweer, de civiele bescherming, Defensie en ook de noodplanningscoördinatoren van onze gemeenten, politie, dat deze uitdagingen steeds tot een goed einde gebracht konden worden', vervolgt de gouverneur.

'Allen samen zorgden jullie er voor dat onze ziekenhuizen, maar ook zorgverstrekkers, pré-triagecentra, ambulancediensten, huisartsen, kinesisten, vroedvrouwen en vele anderen, zo snel als mogelijk hun noodzakelijke beschermingsmiddelen ontvingen.

Trouwens ook een outstanding voor de intense samenwerking met onze gemeentebesturen, onze burgemeesters en noodplanningscoördinatoren. 

Als gouverneur kan ik daar alleen maar voor jullie allemaal veel bewondering en waardering hebben', besluit Kathy Berx.

Op de foto : Kolonel SBH Paul Haccuria provinciecommandant, Luitenant-Kolonel SBH Korpscommandant Peter Constandt 29Bn Log, gouverneur Cathy Berx, Marianne Verhaert burgemeester Grobbendonk, Mien Van Olmen burgemeester Herentals.

Foto's en redactie Johan Temmerman/ Nnieuws/ Guy Verellen.