U bent hier

Asielopvang De Residentie : negatief advies brandweer

Kasterlee
24.02.2016 - 17.59u
Door: Herman Gezelle

Vorige vrijdag voerde de preventiedienst van HVZ Taxandria een inspectie uit van de infrastructuur Hooge Heyde, Steenfortstraat in Lichtaart. Deze site (gekend als De Residentie) is eigendom van Corsendonk Hotels en werd door G4S Care in het kader van een overheidsaanbesteding aan Fedasil aangeboden voor de opvang van 250 asielzoekers.

De cruciale zin in het advies: "De HVZ Taxandria geeft een ongunstig advies met betrekking tot het afleveren van het brandveiligheidsattest. De exploitant dient een oplossing te geven aan de opmerkingen zoals vermeld in dit verslag."

Door velen wordt met bijzondere interesse uitgekeken naar het advies dat de brandweer op basis van de uitgevoerde inspectie aan de burgemeester bezorgt. Dit inspectieverslag is in de loop van woensdagnamiddag 24 februari bezorgd.

Vastgestelde inbreuken :

Inbreuken decreet Toerisme

Deze inbreuken zijn talrijk. Gaande van ontbrekende keuringen, attesten en technische fiches tot niet conforme vluchtwegen (voor de nog te realiseren kamers) in het bijzonder op de eerste verdieping. Er ontbreken ook nog plannen en informatie voor bezetters van de kamers.

Inbreuken bijlage 5 basisnorm

Er werd aan de preventiedenst zo goed als geen enkel attest of technische fiche aangeleverd.

Inbreuken basisnorm

Gezien de onvoltooide situatie kon de preventionist zich geen oordeel vormen over de correcte toepassing van diverse artikels.

Het rookluik van de traphal is niet conform.

Bepaalde technische lokalen zijn niet gecompartimenteerd.

Inbreuken UGP

Het maximaal aantal personen wordt vastgesteld per lokaal of geheel van lokalen. Probleemruimten hier zijn de eetzalen/ontspanningsruimte en gans de eerste verdieping.

In het advies wordt een uitgewerkt evacuatieconcept gevraagd aan Corsendonkhotels, in het bijzonder voor de eerste verdieping.

Inbreuken Codex Welzijn

De preventionist stelt in zijn verslag dat er met betrekking tot deze regelgeving in zijn geheel eigenlijk niets is ondernomen, niet door Corsendonkhotels en ook niet door G4S care.

"Als algemeen besluit kan je stellen dat er nog heel wat inspanningen nodig zijn om dit gebouw, voor de beoogde opvangfunctie, op een aanvaardbaar niveau van brandveiligheid te brengen," aldus burgemeester Ward Kennes.

"Sedert november 2015 heb ik hierover een ondubbelzinnig standpunt ingenomen: Zolang er geen positief advies is van de brandweer om een brandveiligheidsattest af te leveren, kan er in De Residentie geen asielzoeker worden opgevangen. Geen 250 maar ook geen 25."

Toegepaste wetgeving

De preventionist heeft zich voor de asielopvang gebaseerd op de volgende regelgevingen:

· Decreet Toerisme wegens de aard en bestemming van het gebouw en tevens ook op vraag van Corsendonk Hotels.

· Federale basisnorm bijlage 1 – 2 : wettelijk van toepassing voor het nieuwe gedeelte (aanbouw van 1999)

· Federale basisnorm bijlage 5 : voor volledig gebouw (voortvloeiend uit decreet Toerisme voor oude gedeelte en wettelijk van toepassing voor nieuwe deel)

· UGP Kasterlee : gezien het publiek toegankelijk karakter van het gebouw en vooral als leidraad voor het vastleggen van max. aantal personen van de verschillende lokalen

· ARAB en Codex Welzijn op het werk : wettelijk van toepassing (werknemers)

Kader waarin de inspectie is uitgevoerd

Door Corsendonk Hotels werd op 29 januari 2016 een eindcontrole brandveiligheid aangevraagd. Afgelopen vrijdag bleek dat de herinrichting nog niet (volledig) gerealiseerd was, onder meer voor belangrijke zaken zoals de omvorming van een aantal vergaderzalen tot slaapvertrekken.

Bijgevolg kon de inspectie niet volledig uitgevoerd worden en kan op dit punt uiteraard geen gunstig advies afgeleverd worden.

Wegens deze "onvoltooide" situatie komen ook een aantal keuringen niet in aanmerking zoals de keuring van de brandmeldcentrale, van de laagspanning, enz. Het onderwerp van de keuring is gezien de onvoltooide situatie niet correct.

imageMeer nieuws

Ruim 5.000 banen bedreigd door collectieve ontslagen in 2019

Herentals | Kempen regio | Vlaanderen 16.01.2020 - 18.50u

't Schoon Verdiep trekt door Vlaanderen

't Schoon Verdiep trekt door Vlaanderen
Heist op den Berg | Herentals | Kempen regio | Neteland | Vlaanderen 16.01.2020 - 17.12u

E313 : Hinder door ongevallen richting Antwerpen achter de rug

Grobbendonk | Herentals | Kempen regio | Neteland 16.01.2020 - 16.42u

Nieuwtjes schepencollege Geel

Nieuwtjes schepencollege Geel
Geel 16.01.2020 - 16.38u

Thomas Cook - Hillman Travel gaat 18 Thomas Cook-winkels heropenen (3)

Geel | Herentals | Kempen regio | Turnhout regio | Vlaanderen 16.01.2020 - 16.36u

Wout van Aert en Mathieu van der Poel crossen nog 3 keer tegen elkaar

Herentals | Lille | Vlaanderen 16.01.2020 - 15.20u

Nieuws uit uw regio

image
image
image

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto