Vanaf volgende week start het AZ Herentals met de bouw van een parkeergebouw. Bovenop de huidige bezoekersparking komt er één verdieping, goed voor 100 extra plaatsen. De vergunning hiervoor werd in juni door de provincie afgeleverd.

Tijdens de vier maanden van de werken blijft de helft van de huidige plaatsen op de parking beschikbaar. ‘Door onze eigen medewerkers aan te moedigen om alternatieven te gebruiken, kunnen patiënten en bezoekers dicht bij het ziekenhuis blijven parkeren’, aldus algemeen directeur Rudy Van Ballaer.

Op dinsdag 6 augustus starten de werken aan het nieuwe parkeergebouw van het AZ Herentals. Bovenop de bestaande parking wordt een extra verdieping gebouwd. Tegen eind november levert dat zo’n 100 extra parkeerplaatsen op.

De werken duren vier maanden en worden in twee fases uitgevoerd. In augustus en september wordt de huidige ondergrondse verdieping aangepakt, waarbij ook de hellingen en trappen worden aangepast en de liftconstructie voor het volledige gebouw wordt voorzien. In oktober en november komt dan het bijkomende niveau bovenop de parking.

Tijdens de werken blijft de helft van de parkeerplaatsen beschikbaar voor patiënten en bezoekers. De huidige personeelsparking, tussen zaal Nieuwland en het tankstation, zal tijdens de werken vrij toegankelijk zijn. ‘Onze patiënten en bezoekers moeten zo dicht mogelijk bij het ziekenhuis kunnen parkeren’, aldus algemeen directeur Rudy Van Ballaer.

‘Voor onze medewerkers hebben we in overleg met de stad Herentals en het Netepark alternatieven voorzien, die op wandel- of fietsafstand van het ziekenhuis liggen. In samenwerking met vzw De Sprong zullen er op 1 locatie ook leenfietsen voorzien worden. Daarnaast worden medewerkers uiteraard aangemoedigd de fiets of het openbaar vervoer te gebruiken.’

Met de bouw van dit parkeergebouw komen er 100 parkeerplaatsen bij aan het ziekenhuis. Hiermee hoopt het AZ Herentals de parkeerdruk aan het ziekenhuis te verlichten. De extra parkeerplaatsen komen net op tijd aangezien er begin 2020 extra operatiezalen in gebruik genomen worden.

Het AZ Herentals zet overigens niet enkel in op meer autoparkeerplaatsen, ook aan de fietsers wordt er gedacht. ‘Vorig jaar hebben we de fietsenstalling voor medewerkers uitgebreid tot 350 plaatsen, met de nodige voorzieningen voor elektrische fietsen’, zegt Rudy Van Ballaer.

‘We sensibiliseren verder onze medewerkers, onder meer via een project bij het Pendelfonds, om gebruik te maken van de fiets of het openbaar vervoer. Want hoe meer mensen met alternatieve vervoermiddelen naar het ziekenhuis komen, hoe meer parkeerplaatsen voor auto’s er beschikbaar zijn voor patiënten en bezoekers.’