U bent hier

Bart Wynants : 'Ontbinding van cultuurraad tijdelijk opschorten, klacht bij Cultuurpactcommissie'

Herentals
15.12.2019 - 16.58u
Door: Herman Gezelle

Midden september maakte het nieuwe stadsbestuur Herentals en haar administratie bekend dat zij, met ingang van 2020, alle Herentalse adviesraden te willen ontbinden en te vervangen door 3 'zogenaamde' Strategische Ateliers.

Dat is buiten de visie van de adviesraden gerekend.

'Om te voldoen aan de cultuurpactwetgeving wordt het Strategisch Atelier vrije tijd hierbij beschouwd als raad voor culturele materies', zegt Bart Wynants, voorzitter cultuurraad.

'In de tekst die de nieuwe adviesstructuur beschrijft staat echter duidelijk en ondubbelzinnig dat de strategische ateliers enkel advies organiseren en niet zelf adviseren.

De cultuurpactwetgeving daarentegen verplicht de overheden er toe om alle verenigingen en culturele actoren te betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid door middel van gestructureerde inspraak- en adviesorganen.'

'Raad voor culturele materies moet dus zélf kunnen adviseren - klacht neergelegd bij de Cultuurpactcommissie'

'Omwille van deze tegenstrijdigheid heeft de Herentalse Cultuurraad op maandag 25 november een klacht neergelegd bij de Cultuurpactcommissie',  vervolgt Bart Wynants.

'Op 5 december is een inspecteur van deze commissie naar Herentals gekomen, waar hij een gesprek heeft gevoerd enerzijds met enkele leden van de cultuurraad en anderzijds met een vertegenwoordiging van het stadsbestuur en haar administratie.

In het gesprek met de cultuurraad was hij duidelijk dat, als men het Strategisch Atelier Vrije Tijd wil beschouwen als raad voor culturele materies, dit bepaalde consequenties inhoudt.

Zo moet het atelier dan adviserende bevoegdheden krijgen, moeten alle verenigingen en individuele burgers de kans krijgen om lid te worden van het atelier en moet een algemene vergadering van al deze leden een dagelijks bestuur aanduiden.

De inspecteur van de Cultuurpactcommissie zal de voorstellen die de administratie hierover op papier zal zetten grondig onderzoeken en hierover rond maart 2020 een uitspraak doen.

Omdat het nieuw stadsbestuur alle adviesraden (zowel cultuur-, sport-, jeugd-, seniorenraad) - op het einde van dit jaar wil ontbinden, zou dit echter leiden tot een periode van minstens enkele maanden waarin Herentals niet voldoet aan de cultuurpactwetgeving.

Daarom heeft de Herentalse Cultuurraad formeel aan het stadsbestuur gevraagd om de ontbinding van de cultuurraad tijdelijk op te schorten en uit te stellen tot er meer duidelijkheid is over de rol van het Strategisch Atelier vrije tijd met betrekking tot de bepalingen van het cultuurpact', besluit Bart Wynants namens de Cultuurraad.

'Inspraak? Participatie bij stadsbestuur?'

'We gaan de ontbinding van de cultuurraad niet tijdelijk opschorten, omdat dezelfde inspecteur ons ook heeft gezegd dat dit niet echt nodig was. De afschaffing is goedgekeurd en gaat door', reageert burgemeester Mien Van Olmen (CD&V).

Er is wel een kleine nuance. 'De gemeenteraad zou dinsdagavond het organieke reglement voor de organisatie van de adviesorganen goedkeuren maar de behandeling van dit punt stellen we uit naar de gemeenteraad van februari volgend jaar.

Ondertussen wordt het ontwerpreglement naar de inspectie doorgestuurd voor verdere beoordeling. We zijn ervan overtuigd dat de visies echt wel dicht bij elkaar liggen en dat de geest van de regels opgenomen in het cultuurpact wetgeving ook in ons reglement aanwezig is.' Als in de tussenperiode dringend cultureel advies nodig is, dan wordt in die tijd gezocht naar een oplossing.'

Foto's Nnieuws.

Wordt vervolgd. 

Straks meer met reacties.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto