U bent hier

Beweging.net geeft ook de gebruikers een stem in het mobiliteitsdebat

Neteland
29.06.2020 - 07.59u
Door: Mark Jaspers

Welke vervoersmiddelen hebt u ter beschikking?
Welke gebruikt u waarvoor?
Zijn er momenten waarop je ergens niet kan geraken?

Het zijn belangrijke vragen. Want op dit moment worden in Vlaanderen in 15 verschillende vervoersregio's regionale mobiliteitsplannen opgesteld.

Beweging.net vindt het belangrijk dat er grondig wordt nagedacht over hoe we mobiliteit organiseren in de toekomst. We zijn ook verheugd dat dit regionaal wordt aangepakt want mobiliteit stopt niet aan de gemeentegrenzen.

Echter op dit moment zien we een debat dat voornamelijk gevoerd wordt binnen de vervoersregioraden. Die bestaat uit politici, mensen van De Lijn, NMBS, agentschap wegen en verkeer, de Vlaamse waterweg, mobiliteitscentrale aangepast vervoer en één of meerdere begeleidende studiebureau's.

We missen overleg met (mogelijke) gebruikers. Dit plan wordt naar ons aanvoelen te veel boven de hoofden van de bevolking uitgeschreven.

Dit kan en moet anders. In de voorbije maanden, zelfs jaren, ging beweging.net in overleg met vele organisaties en vrijwilligers, met gebruikers en niet-gebruikers over mobiliteit en openbaar vervoer. Er werden verkeersplatforms opgestart, we namen deel aan studiemomenten en organiseerden zelfs een studieweekend rond mobiliteit.

Het sluitstuk van deze zeer brede informatieronde, is een grote mobiliteitsbevraging.

Deze bevraging is een initiatief van beweging.net Mechelen-Turnhout in samenwerking met ACV provincie Antwerpen en de werkgroep Alleman Mobiel

Met al deze informatie willen we een sterk dossier maken waarmee we in overleg kunnen gaan met de vervoersregio's.

Uit de eerste resultaten blijkt alvast dat het principe van 'basisbereikbaarheid' mooi klinkt maar allesbehalve gemakkelijk te realiseren zal zijn, want:

Bijna 20 % van de respondenten geeft aan dat dagelijkse verplaatsingen nu al moeilijk zijn: school of werk zijn moeilijk bereikbaar.

15 % geeft zelfs aan meer thuis te moeten blijven als er geen bus rijdt of er geen betaalbaar alternatief is.

Openbaar vervoer blijkt nu al te duur voor gezinsuitstappen.

 

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto