Kempens Karakter heeft altijd sterk ingespeeld op kansen voor externe subsidiëring om zoveel mogelijk middelen naar deze regio te trekken. 'Van meet af aan kon Kempens Karakter haar bedrag voor de convenant optrekken van 200.000 naar 300.000 euro per jaar', zegt burgemeester van Vorselaar Lieven Janssens, tevens voorzitter Kempens Karakter.

Dat gebeurde door een heel omstandig dossier en het - voor een grote jury – zelf (door coördinator Jeroen Janssens en voorzitter Lieven Janssens) gaan verdedigen van de Kempense dossiers in Brussel.

Naast de basissubsidie, speelde Kempens Karakter ook altijd in op externe kansen ter subsidiëring. Een voorbeeld daarvan waren de projecten Kempen Zingt en Kempen Kookt in het kader van een Europees plattelandsprogramma én het feit dat Kempens Karakter meteen op de kar sprong van de regionale bibliotheekwerking waardoor ze de laatste jaren elk jaar provinciale subsidies kon verkrijgen voor deze streek.

In het kader van het Europees jaar voor het Cultureel Erfgoed kende de overheid gisteren ook een subsidie toe aan 20 erfgoedprojecten in Vlaanderen, goed voor een totaalbedrag van 478.248,70 euro.

We zijn bijzonder blij en fier dat ook onze dossiers voor de IOED Land van Nete en Aa en de erfgoedcel Kempens Karakter werden goedgekeurd.'

Concreet kende de Vlaamse overheid een subsidie toe van:

-25.000 euro voor het project 'Hemel op aarde. De publieke sfeer religieus getint?" (IOED), een project rond het religieus erfgoed van de gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen, Lille en Vorselaar. Een spectaculaire prestatie want van 38 grote ingediende dossiers, werden er slechts een handvol geselecteerd.

-25.000 euro voor het project 'Erfgoedkampioenen - Kampioenenerfgoed' (erfgoedcel), een project rond het sporterfgoed van de 12 gemeenten van Kempens Karakter (regio van Vorselaar/Lille boven tot Hulshout beneden)

De komende weken en maanden zullen we met veel enthousiasme verder werken om samen met de heemkundige kringen en gemeenten een succes te maken van deze projecten,' besluit voorzitter Lieven Janssens. Foto's Johan Temmerman/ Nnieuws.

www.kempenskarakter.be