U bent hier

Korpschef politie Neteland Luc Smeyers : 'Het jaar van de big change'

Grobbendonk | Herentals | Herenthout | Neteland | Olen | Vorselaar
20.01.2018 - 22.26u
Door: Herman Gezelle

Vrijdagavond kondigde korpschef Luc Smeyers tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in Hotel Karmel aan dat er nog verder heel wat veranderingen in de organisatie van politiezone Neteland te wachten staan.

De korpschef ontving tevens uit handen van burgemeester Jan Bertels, ook voorzitter van het politiecollege en -raad, het ereteken van Commandeur in de Orde van Leopold II. De orde is de belangrijkste en hoogste Belgische onderscheiding. 

'2017 het jaar van de big change'

'2017 was voor de Chinezen het jaar van de haan maar voor het Neteland het jaar van de big change. In maart startten we immers met het grootste veranderingsproces sinds onze oprichting in 2002', zegt korpschef Luc Smeyers.

'Opzet was en is om de dienstverlening te verbeteren door meer samenwerking en betrokkenheid, maatwerk en een goede inzet van mensen en middelen.

Zo nam ons middenkader een nieuwe rol op als terreinondersteuner en introduceerden we de gebiedsgebonden samenwerking om de wijkpolitie te versterken.

Het onthaal werd 's nachts gesloten zonder onze noodhulp in het gedrang te brengen. Medewerkers en diensten werden herschikt. Dienstregelingen werden aangepast.

We beseffen dat de wijzigingen een grote impact hadden op onze medewerkers. Daarom dank ik hen oprecht voor hun goodwill én de positieve medewerking.

Zoals afgesproken zijn er heel wat aanwervingen lopende. We gaan vasthouden wat goed loopt en verbeteren waar mogelijk.'

'2018 volgt de tijdelijke verhuis naar Mondelēz International  Montezumalaan'

'In 2018 zal ook onze tijdelijke verhuis voorbereid worden', vervolgt Luc Smeyers. 'We zijn reeds enige tijd druk bezig met de voorbereiding van de verbouwing van ons hoofdcommissariaat. De bouwwerken zullen volgens plan in januari 2019 aanvatten en 2 jaar duren, tot 2021 dus.

Omdat deze ingrijpende werken heel wat hinder zullen meebrengen voor de bezoekers en de medewerkers, zochten we een geschikt alternatief voor de huisvesting van meer dan 100 politiemensen, hun uitrusting en voertuigen.

Gelukkig vonden we een oplossing in de nabije omgeving, in het kantoorgebouw Mondelēz International op de Montezumalaan.
We waren reeds vertrouwd met het gebouw door de oefeningen in geweldbeheersing die we er mochten organiseren.

De locatie is immers centraal gelegen en goed bereikbaar via de Ringlaan. Enkele cellen dienen nog voorzien, maar hiervoor vinden we zeker een creatieve oplossing.

Ik ben blij dat onze dienstverlening en het welzijn van onze medewerkers tijdens de bouwwerken niet in het gedrang zullen komen.'

Huldiging medewerkers politie Neteland

Gewezen burgemeester van Herenthout Roger Gabriëls kreeg als blijk van waardering voor z'n jarenlange inzet als lid van het politiecollege en -raad een fijn aandenken.

'Vorig jaar gingen commissarissen Leo Stuyck en Marc Van Looy en INP Eric Verhaegen  op rust,' besluit Luc Smeyers.

'Eervolle onderscheidingen zijn er voor :

Gouden palmen der Kroonorde:
INP Marc Rombouts
INP Herman Van Dael
INP Chris Geyselings
INP Jozef Pauwels
INP Marc Van Leuven

Ridder in de Kroonorde: HINP Marc Symoens.

Commandeur in de Orde van Leopold II: HCP Luc Smeyers.'

Guy Verellen /NNieuws.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto