Sinds vorig najaar werkt een gespecialiseerd ontwerpteam aan een conceptstudie voor de toekomst van de as Augustijnenlaan, Belgiëlaan en Olympiadelaan (de ABO-as).

'Ze doen dat onder de naam L-ABO, een afkorting met de eerste letters van elke betrokken straat', zegt burgemeester Mien Van Olmen.

'De studie bekijkt hoe deze omgeving in de toekomst meer kan zijn dan enkel een grote brede baan door het centrum van de stad. In het ontwerpteam zitten experten van Lama, Plusoffice, Anyways en Endeavour.

'Het ontwerpteam heeft ondertussen een reeks eerste gesprekken en onderzoeken achter de rug. Ze willen daarom voor een eerste keer naar buiten komen, en doen dat met vier verhaallijnen om naar deze plek te kijken.

De verschillende verhaallijnen omvatten de vraag naar betere fietspaden en meer groen op de as, samen met het belang van parkeren en de bereikbaarheid van het handelshart.'

Wat is een conceptstudie?

De conceptstudie bekijkt wat de mogelijkheden zijn van de ABO-as. Dit gebeurt op basis van verschillende invalshoeken: mobiliteit, leefbaarheid, klimaat, educatie, ondernemen, ...

De conceptstudie bekijkt zo hoe bewoners, handelaars, scholen, jongeren, zorginstellingen en tal van andere groepen hun plek vinden aan de as. Ook de identiteit en het rijke verleden van onze vestenstad ontbreekt niet in het verhaal.

Een conceptstudie is dus geen gedetailleerd masterplan, waar op elke vierkante meter vaststaat wat er moet komen. Het is daar wel een voorbereiding op.'

'4 verhaallijnen'

Het ontwerpteam heeft vier ruwe en uiteenlopende verhaallijnen voor de ABO-as opgesteld. Dit gebeurde op basis van gesprekken en onderzoek.

Zo gaven De Lijn en de NMBS hun visie over het gebied, en mochten milieuorganisaties hun bezorgdheden uitspreken over ontharding en de ecologische waarde van de omgeving.

Ook de mening van de Herentalsenaar werd in deze onderzoeksfase gevraagd. Dat gebeurde via het online inspraakplatform. Met de vier verhaallijnen wil het ontwerpteam vooral reactie los te weken.

"We willen de blik verruimen," zegt Ward Joppen van het ontwerpteam, "We willen de Herentalsenaar laten nadenken over de mogelijkheden van dit reusachtige stuk Herentals.

De as kan ontzettend veel doen voor de stad op vlak van klimaat, mobiliteit en parkeren, ecologie, erfgoed, ... noem maar op. Met deze verhaallijnen willen we tonen wat mogelijk is als je een idee zeer ver doordrijft.

Nu weten we wel dat Kempenaars van nature nuchtere mensen zijn. Het zijn dus vier verhalen die misschien radicaal zijn, maar zeker niet onhaalbaar. Maar dan moet de keuze daarvoor goed overwogen zijn."

Dit zijn de 4 verhaallijnen:

• Een dichtbebouwde stadsboulevard, met openbaar vervoer, bomenrijen en waterpartijen die de sfeer van de Kempische vaart terug bovenhalen. Denk daarbij vooral aan boulevards in grootsteden.

• Een regionale verbinder. Hier krijgt een brede fietsverbinding in een groene omgeving de hoofdrol en komt de natuur de stad in evenwijdig aan de Netevallei.

• Een dwarsligger, waarbij straten, parken en oude vesten die de as kruisen opniew belangrijker worden. Zo verdwijnt de as zelf gedeeltelijk uit het weefsel en gaan we meer terug naar het Herentals van voor de Kempische vaart.

• Een incubator, waarbij we van deze plek een proeftuin maken van uiteenlopende initiatieven in de stad. De ontwikkeling van de ABO-as gebeurt hier niet vanuit een vastgelegd plan, maar kan stapje voor stapje aangepast wordt.

Volgende stappen

Burgemeester Mien Van Olmen: 'Het ontwerpteam heeft ondertussen de vier verhaallijnen voorgelegd aan overheden en officiële instanties om een eerste zicht te krijgen op de haalbaarheid.

Daarna is het de beurt aan de ondernemers, de scholen en andere organisaties rond de as om te kijken wat deze verhaallijnen voor hen betekenen. Vervolgens is het de beurt aan de Herentalsenaar.

Vanaf de tweede week van maart kunnen zij via de inspraakwebsite van de stad hun mening geven. Daar vinden zij ook de meer uitgebreide versie van de verhaallijnen. Geïnteresseerden surfen naar www.pakherentals.be.'

De verhaallijnen zijn een eerste stap. Met de resultaten gaat het ontwerpteam op zoek naar die onderdelen van de verhalen waar vele mensen, bedrijven en organisaties enthousiast van worden.

Vervolgens maakt het ontwerpteam een voorkeursscenario op. Daar mogen de Herentalsenaren in de loop van zomer hun zeg over doen', besluit Van Olmen.

Foto's:  overzicht huidige toestand as Augustijnenlaan, Belgiëlaan en Olympiadelaan (de ABO-as) / foto's Johan Temmerman/ Nnieuws.//

Prentkaart verzameling Luc Verboven : prachtig vaartzicht van de gedempte vaart aan de spoorbrug station, met zicht op 't Brughuis en IJzergieterij J. Van Aerschot (anno 1914).