Herstellingswerken aan zijstraten Olenseweg van 2 tot 5 juni

Van dinsdag 2 tot vrijdag 5 juni voert de Vlaamse overheid herstellingswerken uit aan elf aansluitingen van kleinere zijstraten op de Olenseweg. De werkzones zijn per drie of vier beurtelings telkens twee dagen afgesloten.

Voor fietsers op de Olenseweg betekent het dat het fietspad onderbroken is. Ze moeten een omleiding volgen.

Voor automobilisten betekent het dat er verkeerslichten op de Olenseweg staan ter hoogte van de werkzaamheden. Autoverkeer uit de zijstraten aan de werfzone kan niet door. Ook zij moeten een korte omleiding volgen.

Aan welke zijstraten wordt gewerkt?

Er wordt gewerkt aan elf kleine zijstraten van de Olenseweg in Oosterwijk en Voortkapel over een afstand van 4,5 kilometer, ongeveer van aan de gemeentegrens met Olen aan 'de route' tot aan de dorpsgrens met Zoerle-Parwijs aan de Wimp.

In de richting van Olen

Klaverstraat
De aansluiting van de Klaverstraat op de Olenseweg wordt vernieuwd. Het gaat over een zone van ongeveer 8 meter vanaf de Olenseweg, inclusief het fietspad. Daarvoor moet de aannemer asfalt, grasdallen en boordstenen vervangen.

Schobbroek
De aansluiting van Schobbroek op de Olenseweg wordt vernieuwd. Het gaat over een zone van ongeveer 5 meter vanaf de Olenseweg, inclusief het fietspad. Daarvoor moet de aannemer asfalt, klinkers en boordstenen vervangen.

Leemstraat
De aansluiting van de Leemstraat op de Olenseweg wordt vernieuwd. Het gaat over een zone van ongeveer 8 meter vanaf de Olenseweg, inclusief het fietspad. Daarvoor moet de aannemer asfalt, klinkers en boordstenen vervangen.

Truchelven
De aansluiting van Truchelven op de Olenseweg wordt vernieuwd. Het gaat over een zone van ongeveer 6 meter vanaf de Olenseweg, uitgezonderd het fietspad. Daarvoor moet de aannemer asfalt en boordstenen vervangen en kasseien uitbreken.

In de richting van Zoerle-Parwijs

Britselaan
De aansluiting van de Britselaan op de Olenseweg wordt vernieuwd. Het gaat over een zone van ongeveer 5 meter vanaf de Olenseweg, inclusief het fietspad. Daarvoor moet de aannemer asfalt, klinkers en boordstenen vervangen.

Populierenstraat
De aansluiting van de Populierenstraat op de Olenseweg wordt vernieuwd. Het gaat over een zone van ongeveer 3 meter vanaf de Olenseweg. Daarvoor moet de aannemer asfalt en boordstenen vervangen en kasseien verwijderen.

Bochtestraat
De aansluiting van de Bochtestraat op de Olenseweg wordt vernieuwd. Het gaat over een zone van ongeveer 5 meter vanaf de Olenseweg, inclusief het fietspad. Daarvoor moet de aannemer asfalt, klinkers en boordstenen vervangen.

Trapstraat
De aansluiting van de Trapstraat op de Olenseweg wordt vernieuwd. Het gaat over een zone van ongeveer 4,5 meter vanaf de Olenseweg, inclusief het fietspad. Daarvoor moet de aannemer asfalt, klinkers en boordstenen vervangen.

Slachterijstraat
De aansluiting van de Slachterijstraat op de Olenseweg wordt vernieuwd. Het gaat over een zone van ongeveer 5 meter vanaf de Olenseweg, inclusief het fietspad. Daarvoor moet de aannemer asfalt en klinkers vervangen.

Putstraat
De aansluiting van de Putstraat op de Olenseweg wordt vernieuwd. Het gaat over een zone van ongeveer 5,5 meter vanaf de Olenseweg, inclusief het fietspad. Daarvoor moet de aannemer asfalt, klinkers en boordstenen vervangen.

Den Ast