U bent hier

Oppositie pleit voor wetenschappelijk ondersteund herstelplan Begijnendreef met expertise KU Leuven

Herentals | Neteland
29.05.2021 - 11.27u
Door: Herman Gezelle

De oppositiepartijen Vooruit en Groen dienen voor de gemeenteraad van volgende dinsdag het gezamenlijke voorstel in om het herstelplan én beheer van de Begijnendreef volledig door de KU Leuven te laten uitvoeren.

Eind april organiseerde de gemeenteraad een hoorzitting met een panel van experts in natuurbeheer en erfgoedbeleid om de opties voor het herstel en beheer van de dreef van de Begijnenvest te laten toelichten.

Philip Baelus (ARAT), Marc De Borgher (Onroerend erfgoed), Eddy Vercammen (ANB), Wim De Baene (Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete), Jos Gijsels (Werkgroep natuur en milieu) en Hans Van Dyck (Prof. gedragsecologie en natuurbehoud, Université Catholique de Louvain) namen het woord.

'Een bestuurlijke keuze'

'Er leek een brede consensus te bestaan onder deze experts dat het NU kappen van de dreef, als deel van het herstelplan zoals geformuleerd in het Beheersplan van het Begijnhof, een bestuurlijke keuze is, en géén noodzaak die thans ingegeven werd door veiligheidsoverwegingen of andere doorslaggevende beleidsaspecten', zeggen Jan Bertels (Vooruit - Kamerlid, gemeenteraadslid) en Peter Verpoorten (Groen, gemeenteraadslid).

'Het grote belang van de biodiversiteit van de bestaande bomen moet meer in ogenschouw genomen worden, en gelet op de evolutie van kennis en inzichten ter zake, werd door verschillende sprekers gepleit om het beheersplan aan te passen, wat inhoudelijk en technisch mogelijk is, zoals het agentschap onroerend erfgoed ook beaamde.

Een herstelplan dat vertrekt van het behoud van de bestaande bomen waar mogelijk, kan opgenomen worden in het ruimere beheersplan van het Begijnhof.

Op basis van de uiteenzettingen van de sprekers leek deze bijsturing van het beheersplan een realistische optie te zijn.

Daarom willen we het voorstel tot bijsturing van het herstelplan, zoals geformuleerd door prof. Hans Van Dyck, voorleggen aan de gemeenteraad.

Dit voorstel tot verwetenschappelijking van het herstelplan en het toekomstig beheer van de dreef van de Begijnenvest lijkt ons de beste manier om op basis van 'best practices' tot een 'optimaal resultaat' te komen, rekening houdend met alle factoren die in de afwegingen betrokken moeten worden: veiligheid, beleving, biodiversiteit en erfgoedwaarde.

Dit voorstel lijkt op het eerste zicht ook meer gedragen te worden door de bevolking van onze stad dan nu over te gaan tot een volledige kap van de bestaande bomen alvorens over te gaan tot een heraanplant.

Een meervoudige visie is nodig, omwille van de klimaatverandering, de biodiversiteitscrisis, natuurrecreatie in de stad en de publieke betrokkenheid.

Laat ons van onze dreef een labo maken voor een innovatieve aanpak.

Ons voorstel : de stad zal de Eenheid Bos, Natuur en Landschap van de KU Leuven vragen om het beheer van de dreef van de Begijnenvest te willen opnemen, met respect voor de veiligheid, de beleving, de biodiversiteit en de erfgoedwaarde', besluiten Jan Bertels en Peter Verpoorten.  Foto's Johan Temmerman/ Nnieuws.

imageMeer nieuws

Justitie : "Jobstudenten digitaliseren massaal strafdossiers'

Justitie : "Jobstudenten digitaliseren massaal strafdossiers'
EU | Kempen regio | Nationaal | Neteland 18.08.2022 - 01.35u

SKS Herentals en Immer Oost tevreden met gelijkspel : 2-2

SKS Herentals en Immer Oost tevreden met gelijkspel : 2-2
Herentals | Westerlo 17.08.2022 - 22.17u

Open Monumentendag Westerlo : 'gebouwd voor de eeuwigheid?'

Open Monumentendag Westerlo : 'gebouwd voor de eeuwigheid?'
Kempen regio | Nationaal | Westerlo 17.08.2022 - 14.35u

Herstellingswerken rotonde Ringlaan (N153) met Augustijnenlaan Herentals

Herentals | Kempen regio | Neteland 17.08.2022 - 14.22u

Markant : Belgische première van Jubilate Deo in Herentals

Markant : Belgische première van Jubilate Deo in Herentals
Herentals | Kempen regio | Nationaal | Neteland 17.08.2022 - 13.54u

Blik op de coronacijfers: aantal besmettingen en aantal patiënten in het ziekenhuis blijven dalen

EU | Kempen regio | Nationaal | Neteland | Vlaanderen 17.08.2022 - 12.33u

Ziekenhuis Geel geeft symbolisch startschot voor bouwwerken zijvleugel

Geel | Kempen regio | Nationaal | Neteland | Vlaanderen 17.08.2022 - 10.04u

Duivenbond Grobbendonk huldigt kampioenen 2021

Duivenbond Grobbendonk huldigt kampioenen 2021
Grobbendonk | Neteland 17.08.2022 - 08.56u

Ella Leyers mag geen twee maar vier keer per week op zoek naar "De ideale wereld"

Kempen regio | Nationaal | Neteland | Vlaanderen 17.08.2022 - 00.39u

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto