U bent hier

Primeur voor Lille

Lille
29.09.2016 - 14.12u
Door: Herman Gezelle

Woensdagnamiddag stond de vlag in de zon te wapperen aan de voordeur van het Lilse heemhuis.  Jules Van Olmen en Jos Willems, beiden stichtend lid en al meer dan 33 jaar actief bestuurslid van heemkunde kring 'Norbert de Vrijter', werden gehuldigd door hun eigen kring,  maar ook door het overkoepelend heemkundig orgaan 'Heemkunde Gouw Antwerpen' voor hun jarenlange inzet.

Ludo Helsen, voorzitter, overhandigde hen een spiksplinternieuw ereteken, voor minimum 30 jaar bestuursactiviteiten. Dit ereteken is pas in het leven geroepen en Lille kreeg de primeur.
De kring stelde voor de feestelingen een Liber Amicorum samen, waarvoor heel wat mensen met enthousiasme een tekst schreven. Velen van hen waren aanwezig op deze viering, die begon met een academische zitting.

Voorzitter Rosette Dillen schetste de reden van het samenzijn. Jules en Jos kregen ook respectievelijk de titel van 'erevoorzitter' en erepenningmeester', die binnen deze kring gegeven wordt na minimum 15 jaar onafgebroken bestuurswerking.

Ludo Helsen, sprak over het belang van een goede werking van heemkundige kringen en stipte ook aan dat minder middelen voor meer gegadigden de werking niet vergemakkelijkt. Schepen van cultuur Ann Van Mechelen sprak ook haar dank uit aan het adres van de Lilse heemkring en vermeldde de goede samen- en wisselwerking die er is met het gemeentebestuur.

Jules Van Olmen sprak het dankwoord uit en als krasse 90-jarige stond hij ontspannen het gezelschap te onderhouden over hoe jonge onderwijzers in 1950 door de toenmalige schoolinspectie de plaatselijke geschiedenis van de dorpen moesten ontginnen, de start van heemkunde.

Afgesloten werd er met een heildronk:  'Op Jules! Op Jos! Nog vele jaren gezond en wel in ons heemkundig midden!'
Daarna werd door de aanwezigen de 'vriendenboeken' nog gehandtekend en volgde een aangename receptie.

Op de foto : v.l.n.r. Ludo Helsen, voorzitter Heemkunde Gouw Antwerpen, Jos Willems, René Beyst bestuurslid HGA, Jules Van Olmen, Walter Driesen ondervoorzitter h.k. Lille, Rosette Dillen voorzitter h.k. 'Norbert de Vrijter' Lille, Ann Van Mechelen, schepen van cultuur.

 

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto