De bekende tandarts Cois Vermeulen zetelt vanaf januari opnieuw in de Herentalse gemeenteraad. Stadslijst besliste zopas in gezamenlijk overleg de zetel in de Herentalse gemeenteraad te delen met 3 enthousiaste leden.

Eind dit jaar geeft huidig mandataris Bart Lamers de fakkel door aan eerste opvolger Cois Vermeulen. Normaliter legt Vermeulen tijdens de raad van 8 december de eed af als raadslid, voor een termijn van 2 jaar. 

Vermeulen wordt begin 2023 opgevolgd door ex-beroepsmilitair en charme-zanger Hans Horemans, die dan ook in het verkiezingsjaar 2024 zetelt. 

'Op deze manier wil Stadslijst de verworven zetel maximaal laten renderen en de Herentalse burger letterlijk kennis laten maken met de verschillende gezichten van de formatie. Elk met hun eigen temperament en accenten, maar altijd binnen de burgergerichte en bovenpolitieke visie van Stadslijst', klinkt het.

'Op deze manier kunnen we ook alle drie de nodige bestuurservaring opdoen', zeggen de Stadslijsters. 'We geven elkaar tips en opgedane kennis door en zullen ons als eenmansfractie, gesteund door de partijgenoten, voluit blijven geven.

Cois Vermeulen was eerder al gemeenteraadslid en kan op deze manier zijn ervaring aanscherpen. Hans Horemans is als voorzitter een van de drijvende krachten achter Stadslijst en volgt de politiek en het gemeenschapsleven op de voet.

Beiden zijn gemotiveerd om straks hun mandaat op te nemen.
Met deze overeenkomst, die na constructief beraad recent op onze vergadering werd goedgekeurd, onderstrepen we de 'teamgeest' die binnen Stadslijst leeft, aldus Bart Lamers, Francois Vermeulen en Hans Horemans. We klampen ons niet vast aan ons zitje, maar willen onze beweging zo goed en zo divers mogelijk vertegenwoordigen bij de burger.'

Opinie :

'De gemeenteraadsverkiezingen hebben plaats op zondag 6 oktober 2024. Dat het superspannend in de Keizerstad gaat worden, staat als een paal boven water. Een paal hoger van het Belfort van de Lakenhal.

De broodzakken en achterpoortjes op de verkiezingswetgeving zijn nu al besteld door sommige zelfuitgeroepen lokale 'politici' en diverse partijen, die dit keer de Raad van State opnieuw op hun weg zullen vinden...'

Foto v.l.n.r. : Bart Lamers, Cois Vermeulen en Hans Horemans / Foto rr.