De stad Herentals start het openbaar onderzoek naar de wijziging van het wegtracé in de Kanaalstraat in Herentals.  Dat wegtracé is nodig voor de realisatie van het bouwproject van projectontwikkelaar Eddy Hendrickx H-Estate.

Op 2 percelen naast deze verbindingsstraat, nu nog een zandweg,  tussen de Lierseweg en de Ringlaan worden 2 woonblokken opgetrokken.

De nieuwe woonwijk is te bereiken via de Lierseweg. Tussen de Ringlaan en de woonwijk komt een bufferzone. De parkeerplaatsen komen ondergronds.

Aan de kant van de Lierseweg wordt er gestart met 2 bouwlagen, maar richting Ringlaan worden er dat mogelijk zeven bouwlagen.

H-Estate wil de riolering van de Waterloostraat en de Bevrijdingsstraat  doortrekken naar de Lierseweg om wateroverlast in het gebied te vermijden.

Het gaat om een uniek bouwproject in Vlaanderen. Als alle vergunningen in orde zijn, zou er in 2020 met de bouw kunnen gestart worden.