Slechts in 15,2% van de Vlaamse gemeenten is een vrouw burgemeester?

Ja, maar niet zo in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout.
Vera Celis, Tine Gielis en Nele Geudens, respectievelijk burgemeester van de stad Geel en de gemeenten Laakdal en Meerhout, dragen er de sjerp. Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen is dit een unicum in Vlaanderen, een 100% vrouwelijk politiecollege in een politiezone van drie of meer gemeenten.

Politiesecretaris Els Vandevenne en korpschef Dirk Van Aerschot zorgen voor de ondersteuning van het politiecollege. Het politiecollege vergadert twee keer per maand en kwam in deze unieke samenstelling voor het eerst samen.

Politie, een mannenwereld?

Als de politiezone weer eens inbrekers, winkeldieven, drugdealers of dronken bestuurders bij de lurven heeft gevat, krijgt ze geregeld de reactie: 'Goed gewerkt, mannen!'.

Maar de politiewereld is veranderd. De politiezone telt 28 geüniformeerde vrouwen: één bij de officieren, vier bij het middenkader en 23 bij het basiskader.

Samen goed voor 22,5% of bijna één op vier van de politiebeambten. Bij de administratieve medewerkers zonder politiebevoegdheid loopt dit percentage zelfs op tot 85%. De zone bouwt verder aan een evenwichtige genderbalans. 'Goed bezig, vrouwen en mannen.' (pol)