In aanwezigheid van minister van justitie Annemie Turtelboom bezegelde gouverneur Cathy Berx vanmiddag het ‘samenlevingscontract’ tussen de brandweer van Geel, de politiezone Geel – Laakdal – Meerhout, het Rode Kruis, de dienst Alternatieve Straffen én de dienst Gemeentelijke Administratieve Sancties (G.A.S.). Alle partijen verklaren zich plechtig akkoord met de afspraken en voorwaarden die gelden voor een goed gezamenlijk beheer van het Veiligheidshuis Ter Stokt aan de Stelenseweg.

Eén meldingskamer : uniek

Burgemeester Vera Celis (N-VA) : 'Ons Veiligheidshuis heeft één meldingskamer.  Dat is uniekin België.  De aanrijtijden zijn nu gemiddeld 4 minuten korter.  Dat kan levens redden.  Brandweer Geel bedient 15 gemeenten, 7 posten.  De code van het Veiligheidshuis is effciëntie, inclusief besparing door een doorgedreven coördinatie.   De benaming Ter Stokt komt van 'resten van bomen', en in Geel hebben we ook een straat Stokt.

De realisatie van het Veiligheidshuis Ter Stokt vormt het eindpunt van een werk van vele jaren. De verhuis betekent tegelijkertijd de start van een verdere samenwerking tussen de betrokken veiligheidspartners. Bij goede vrienden horen uiteraard goede afspraken, meteen de reden waarom er een ‘samenlevingscontract’ werd opgesteld om het samenwonen onder één dak praktisch te regelen.'

Samenlevingscontract

Het samenlevingscontract dat gouverneur Cathy Berx bezegelde bevat verschillende knipogen naar de beloften die een koppel aflegt wanneer ze trouwen. In goede en kwade dagen werken alle partners samen voor het realiseren van het ultieme einddoel: geïntegreerde veiligheid. Iedereen draagt volgens zijn vermogen bij in de gedeelde lasten. Beslissingen over het beheer van het Veiligheidshuis worden gezamenlijk genomen, wanneer nodig hakken de drie betrokken burgemeesters de ultieme knopen door.

Waarom een Veiligheidshuis

Het Veiligheidshuis kwam er niet alleen uit praktische overwegingen. Zo zocht de politiezone al sinds de politiehervorming naar een ruimere locatie om de 141 medewerkers comfortabel te huisvesten. Dit was ook de kans voor het Rode Kruis-Geel om op de kar te springen. Zij waren immers ook al een tijdje aan het uitkijken naar een nieuwe stek. De kern van het Veiligheidshuis zit in de samenwerkingsgedachte: de verschillende veiligheidspartners werken onder één dak op een geïntegreerde manier aan de veiligheid voor het volledige grondgebied van Geel, Laakdal en Meerhout.

Kostprijs en aantal medewerkers

Het veiligheidshuis heeft een oppervlakte van 7 000 m², de uitrukgarage en de containerhal van de brandweer niet meegeteld. De bouw van het veiligheidshuis kostte in totaal 11 miljoen euro. Samen tellen de verschillende partners 296 medewerkers, vrijwilligers inbegrepen. Brandweer Geel: 106 (beroeps en vrijwilligers), politiezone Geel-Laakdal-Meerhout: 141, Rode Kruis-Geel: 46 vrijwilligers, dienst gemeentelijke administratieve sancties: 2, dienst alternatieve straffen: 1.

Samenwerken in crisissituaties

Naast de dagelijkse samenwerking biedt het veiligheidshuis in crisissituaties grote voordelen. Wie ‘samenwoont’ leert elkaar beter kennen, waardoor het samenwerken in kritieke situaties – wanneer elke minuut telt - nog vlotter verloopt.

Gaslekken, overstromingen, grote branden, treinongevallen, zware incidenten op grote evenementen, incidenten bij gevaarlijke bedrijven, … De afgelopen jaren leverden alle veiligheidspartners maximale inspanningen om zich voor te bereiden op grote incidenten en rampen. Zowel tijdens deze voorbereidingen als voor de actie op het terrein moeten de veiligheidspartners nauw samenwerken. Meestal komen de brandweer en de politie als eersten ter plaatse. Bij grotere incidenten neemt de burgemeester de coördinatie op zich. 

Tijdens deze gemeentelijke rampenfase biedt het nieuwe Veiligheidshuis Ter Stokt enorme troeven. Allereerst is er de gemeenschappelijke meldkamer van waaruit de brandweer- en politieploegen kunnen worden aangestuurd. Daarnaast zijn er aparte ruimtes voor het gemeentelijk coördinatiecomité en een afzonderlijk lokaal waar de medewerkers van de verschillende disciplines de voorbereiding, de uitvoering en de opvolging van de beslissingen op zich nemen. Ten slotte is er een plaats waar de media kan worden opgevangen.

Andere voordelen en nieuwigheden

De ligging van het veiligheidshuis heeft tot gevolg dat de veiligheidsdiensten sneller ter plaatse zijn bij interventies in Laakdal, Meerhout en de buitenparochies aan de zuidkant van Geel. Dit kan drie à vier minuten verschil maken. Bovendien is het gezamenlijk onthaal zo ontworpen dat er meer privacy is, is er een gezamenlijk gebouwenbeheer en kan de externe communicatie ook gezamenlijk gebeuren.

Na de brandweervoertuigen zijn nu ook de politievoertuigen uitgerust zijn met een volgsysteem. Dit systeem verhoogt niet alleen de veiligheid van de medewerkers, maar maakt ook een betere aansturing van de ploegen op het terrein mogelijk. In de gezamenlijke meldkamer hangen grote schermen die extra ondersteuning bieden. 

G.A.S. en politie

Ook de aanwezigheid van de dienst Gemeentelijke Administratieve Sancties heeft voordelen. Deze ambtenaar verwerkt de processen-verbaal die de politie-inspecteurs uitschrijven voor inbreuken op de politiecodex en bepaalt de sancties. Door hetzelfde dak te delen, verloopt de onderlinge beleidsafstemming uiterst efficiënt.  Dezelfde voordelen gelden voor de aanwezigheid van het Rode Kruis. Bij grotere evenementen zijn zowel de politie, de brandweer als de vrijwilligers van het Rode Kruis proactief aanwezig op het terrein. In de toekomst zullen ze nog vlotter logistiek samenwerken.

Samenwerken in geest

Het is uitdrukkelijk de bedoeling van het veiligheidshuis om meer dan alleen maar hetzelfde dak te delen. Via verschillende initiatieven brengen de veiligheidspartners hun medewerkers van laag tot hoog met elkaar in contact. Zo kwam er een gemeenschappelijke sportzaal om samen te sporten. Verder staat er een gezamenlijke fietsploeg in de steigers die de 1.000 kilometer voor Kom op Tegen Kanker als eerste doel vooropstelt. Enkele maanden geleden vond er een quiz plaats met gemengde ploegen. Op 19 april staat er ’s avonds nog een Verbroederingsfeest op het programma om het hartelijk ‘samenleven’ nog eens extra in de verf te zetten.

Beelden Guy & Niels Verellen / Nnieuws.