Afgelopen weekend is in Herentals het eerste deel van de nieuwe stalen brug aan de Herenthoutseweg over het water naar haar plaats gebracht. Zondag is ook de brug van Meerhout-Vorst afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe hogere brug.

De herbouw van deze bruggen kadert in het project om de doorvaarhoogte van alle bruggen over het Albertkanaal te verhogen tot 9,10 meter om zo het vervoer over water te stimuleren.

Recent besliste Vlaams minister Lydia Peeters ook om via het relanceplan extra middelen vrij te maken om de nog resterende brugverhogingen in 2021 aan te besteden.

Zo zullen vanaf 2023 de eerste schepen met vier lagen containers over het Albertkanaal varen. Het Albertkanaal is een transport-economische slagader, een cruciale hinterlandverbinding tussen de haven van Antwerpen, Limburg, de Antwerpse Kempen en de Luikse regio.

Jaarlijks wordt over het Albertkanaal zo'n 40 miljoen ton goederen via de binnenvaart vervoerd. Dat is het equivalent van zo'n twee miljoen vrachtwagens per jaar of 8000 elke dag.

Een versnelling hoger

Met de verhoging van de bruggen wordt het Albertkanaal in de nabije toekomst voor bevrachters en ondernemingen nog aantrekkelijker als vervoersmodus.

"De hogere doorvaarthoogte verhoogt het rendement van de binnenvaart in het algemeen en zorgt voor een bijkomende boost voor de containervaart in het bijzonder. Ook de vaarmogelijkheden voor zeeschepen en uitzonderlijke transporten neemt aanzienlijk toe.

Het is echter pas wanneer de laatste brug zal zijn verhoogd dat het rendement ten volle speelt. De extra middelen maken dat het eindobjectief eraan komt", benadrukt Frieda Brepoels, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv.

"Het verhogen van het aandeel van binnenvaart en spoor in het goederen-vervoer staan centraal in mijn beleid", benadrukt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

"Betere en veiligere vaarmogelijkheden maken van transport over water een waardevol en aantrekkelijk alternatief voor het transport over de weg.

Het Albertkanaal kreeg in de loop der jaren al een facelift om de groeiende trafieken op te vangen. Het verhogen van de bruggen zal dit nog versterken en van het Albertkanaal een watersnelweg maken.

Recent beslisten we om vanuit het relanceplan 96 miljoen euro vrij te maken om zo de nog resterende brugverhogingen in 2021 aan te besteden. Want meer vracht over water zal onze mobiliteit en het klimaat ten goede komen."

"Door ons waterwegennet toekomstgericht uit te bouwen zullen we nog meer ondernemingen kunnen overtuigen om de binnenvaart in te schakelen in hun logistieke keten. Inmiddels zijn 43 van de 62 bruggen al verhoogd en zijn 14 andere bruggen in uitvoeringsfase.

Dankzij de extra fondsen uit het relanceplan zetten we nog een tandje bij en houden we het project voor het verhogen van de bruggen op schema. In 2023 zullen de eerste schepen met vier lagen containers over het Albertkanaal varen.

Zo zal het voor logistieke spelers en ondernemers nog aantrekkelijker om de vrachtwagen in te ruilen voor de binnenvaart", besluit Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.

Druk weekend: eerste deel brug Herentals-Herenthoutseweg geplaatst en brug Meerhout-Vorst afgebroken

Vrijdag is in Herentals het brugdek van de nieuwe stalen brug van 123 meter in totaal en 1200 ton staal in twee delen over het water aangekomen. Dit weekend is het eerste deel van de nieuwe tuibrug geplaatst.

De montage van het lange brugdekdeel is wegens een technisch gebrek aan de hijsinstallatie uitgesteld naar volgend weekend.

Op deze manier wordt de hinder voor de scheepvaart tot een minimum beperkt. De voorziene opening tegen september 2021 van de nieuwe brug komt hiermee echter niet in het gedrang.

Tot die tijd kan het verkeer nog steeds via de tijdelijke weg over de oude brug die in juni 30 meter werd opgeschoven. De onderbreking van de Herenthout-seweg wordt zo beperkt tot het strikte minimum: circa 4 weken in de zomervakantie van 2021.

Vlaanderen investeert 16,5 miljoen in deze nieuwe en hogere brug.

Ook de werken aan de brug van Meerhout-Vorst (Langvoort-Genelaar) kwamen het afgelopen weekend in een nieuwe fase. Zondag is de oude brug afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe hogere stalen boogbrug.

De brug werd geleidelijk afgebroken door het één voor één weghijsen en verwijderen van de losgemaakte betonbalken. Voordeel bij deze werkwijze is dat er geen brokstukken in het kanaal vallen en de geluidshinder beperkt is.

Als alles gaat zoals gepland wordt de nieuwe brug ingevaren begin mei 2021 en kan ze open voor het verkeer in augustus 2021. Kostprijs van deze brug is 11,5 miljoen euro.

Foto's Johan Temmerman/ Nnieuws.