Naar aanleiding van de herdenkingsdag van de Bevrijding van de stad, zijn de vaderlandslievende verenigingen, Brigade Piron en de Vriendenkring Politieke Gevangenen terug opgestart.

De schooljeugd is hierbij opnieuw nauw betrokken.
Anno 2020 zijn er bijna geen WOII-oud-strijders meer en de laatste getuigen worden zeldzaam. Ook de sympathisanten worden ouder en hun aantal vermindert jaar na jaar.

"Om te voorkomen dat de herdenkingstraditie rond de gesneuvelden en oorlogsslachtoffers van Wereldoorlog II stilvalt bij gebrek aan interesse, hebben we met enkele gemotiveerde vrijwilligers Brigade Piron 2.0 – Nete en Aa opgericht", zegt voorzitter Ronny Neefs.

"Als we willen dat de herdenkingen blijven bestaan, dan moeten we de jeugd erbij betrekken. We zullen alvast de scholen en de jeugdbewegingen aanspreken en stimuleren om deel te nemen aan herdenkingsmomenten."

Dat deed de vernieuwde Brigade Piron alvast door het 6e leerjaar van basisschool (W)onderwijs te betrekken bij een herdenkingsplechtigheid aan het monumentje van de weeskinderen in het Besloten Hof van het klooster van de Franciscanessen. Op vrijdag 15 september 1944 kwam een artilleriegranaat neer op het binnenplein van de kloostergemeenschap.

6 weeskinderen van de Zusters van de Voorzienigheid sneuvelden daarbij. Het 6e leerjaar van 'meester Kurt' (W)Onderwijs kOsh is peter van het monument en dat peterschap werd aan de nieuwe klas overgedragen.

De leerlingen luisterden geboeid en droegen zelf tekstjes voor.

Foto's: Mark Jaspers/NNieuws