Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Erbarmelijke situatie hondjes

Dierenwelzijn doet niets tegen erbarmelijke situatie hondjes! In onderstaand filmpje zien we de leefsituatie van meer dan 70 hondjes en hun eigenaar in Berlaar. Overal liggen er uitwerpselen en er is onvoldoende verluchting of plaats voor de vele hondjes. De eigenaar slaapt op het aangevreten matras in de keuken zichtbaar in het filmpje. Na herhaaldelijke klachten door buren vanwege de vele overlast deed Dierenwelzijn twee maanden terug een inspectie maar besloot geen actie te ondernemen. Het is volstrekt onbegrijpelijk dat Dierenwelzijn dit soort situaties door de vingers ziet, de buren, de hondjes en de dame eigenaar in kwestie zijn de dupe van het lakse beleid van de inspectiedienst. Bovendien bleken bijna alle hondjes afkomstig te zijn van twee gekende broodfokkers in de regio, maar al meer dan 6 maanden laat dierenwelzijn ook hier na om actie te ondernemen. Het is hoog tijd dat minister van Dierenwelzijn Ben Weyts actie onderneemt tegen deze wanpraktijken. Uit dit alles blijkt dat het departement dierenwelzijn serieus te kort schiet en dat een volledige doorlichting van deze dienst zich opdringt. Op de laatste commissievergadering in het Vlaams Parlement gaf de minister verrassend genoeg aan dat een doorlichting volgens hem niet nodig was. Uit dit voorval blijkt nogmaals dat dit wél zo snel mogelijk moet gebeuren, daarom heb ik een audit aangevraagd bij audit Vlaanderen om dit zo snel mogelijk te laten gebeuren. Momenteel worden 31 hondjes opgevangen door verschillende asielen en VZW's in de regio. Een nauwe kennis zou de dame overtuigd hebben om een aantal van de hondjes vrijwillig af te staan. Ook de politie is op de hoogte van de wantoestanden maar komt voorlopig ook niet tussen.

Posted by Els Sterckx on Wednesday, January 25, 2023