U bent hier

+60% van Vlaamse jongeren vindt ondernemerschap interessante carrièrekeuze

Nationaal | Vlaanderen
12.07.2018 - 14.10u
Door: Mark Jaspers

Meer dan de helft van de Vlaamse jongeren tussen 18 en 29 jaar beschouwt het ondernemerschap als een interessante carrièrekeuze. De resultaten wijzen op een kentering in de manier waarop jongeren naar ondernemen kijken.

Ondernemen is cool.

Komt het door de alomtegenwoordigheid van het internet, de opgang van sociaal ondernemerschap, of de aanhoudende inspanningen van de Vlaamse Overheid en tientallen gangmakers in het Vlaamse onderwijslandschap? Feit is dat Vlaamse jongeren ondernemen meer dan ooit als een interessante carrièremogelijkheid zien.

Een carrière met aanzien

Het onderzoek toont aan dat maar liefst 60% van de Vlaamse jongeren tussen 18 en 29 jaar ondernemerschap als een wenselijke carrièrekeuze beschouwt. Verder vindt 77% van hen dat succesvolle ondernemers in Vlaanderen aanzien en respect genieten.

Hiermee percipiëren jongeren ondernemerschap beduidend positiever dan de rest van de Vlaamse bevolking (30 – 64 jaar).

Terwijl slechts 34% van de jongeren vindt dat de media in Vlaanderen vaak verhalen over succesvolle jonge bedrijven toont, kent ongeveer de helft van hen een ondernemer in zijn of haar nabije omgeving. Deze cijfers duiden op een lang verhoopte ommezwaai in de Vlaamse ondernemerschapscultuur.

Geloof in eigen kunnen

Toch zetten onze Vlaamse jongeren niet onmiddellijk de stap naar ondernemerschap. Ongeveer 5% van hen startte recent een eigen zaak op of is er één aan het opstarten. Deze aarzeling is vooral te wijten aan de inschatting van eigen kennis en vaardigheden.

Maar 30% van de Vlaamse jongeren denkt over de nodige competenties te beschikken om een eigen bedrijf op te starten. En van alle jongeren die opportuniteiten zien, geeft maar liefst 56% aan dat angst om te falen hen ervan zou weerhouden om als ondernemer van start te gaan.

De perceptie van hun eigen kunnen ligt daarmee beduidend lager dan bij de rest van de Vlaamse bevolking.

Structureel opleiden en ondersteunen

De resultaten van de bevraging wijzen op de grote nood aan opleiding, begeleiding en ondersteuning van jongeren met ondernemerszin. De overheid en ondernemersnetwerken als VOKA namen hier reeds diverse initiatieven (bv. Bryo), en ook verschillende Vlaamse universiteiten en hogescholen zetten opleiding en begeleiding op.

Zo heeft de Universiteit Gent een ruim aanbod van keuzevakken rond ondernemerschap voor studenten uit alle faculteiten, en worden student-ondernemers professioneel begeleid bij het opstarten van hun bedrijf (zie Durf Ondernemen).

De vraag rijst naar een structurele inbedding van dit soort initiatieven in alle opleidingen, van kleuter- tot hoger onderwijs, en zowel in exacte als humane en sociale richtingen. Onze maatschappij wordt geconfronteerd met een veelheid aan uitdagingen en heeft ondernemende oplossingen uit diverse domeinen nodig.

Structureel inzetten op het aanleren van ondernemerszin en -vaardigheden bij al onze jongeren kan hen de nodige vaardigheden en het bijhorende zelfvertrouwen geven om hieraan bij te dragen.

Methode

Dit onderzoek bevroeg meer dan 1000 Vlamingen tussen de 18 en de 64 jaar. Het werd uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Overheid door het team van professor Petra Andries (Centre for Entrepreneurship Research, Universiteit Gent).

Haar team maakt deel uit van het Steunpunt Economie en Ondernemen dat de Vlaamse Overheid ondersteunt in haar beleid rond ondernemerschap. (UGent)

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

image
image
image

Onze partners

Webdesign door Intracto