Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Gebruiksvoorwaarden en privacy

Laatste updatedatum: 11/01/2022

Eigendom

Deze website is eigendom van Nnieuws, Kapittelbossen 10, 2200 Herentals met ondernemingsnummer BE 0897.423.511.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de websites van Nnieuws, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Nnieuws of rechthoudende derden.

Bij betwistingen hiervan kan met onderaan de vestigingsgegevens vinden om schriftelijk een klacht in te dienen, die daarna met de hoogste prioriteit zal behandeld worden.

De informatie (tekens en, beelden en links) op deze website zijn uitsluitend bedoeld als informatief. Wij leveren alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Daarnaast behoude n wij ons het recht om ten allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

Links naar andere websites

Nnieuws is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop Nnieuws door de beheerder. De bezoeker is er zich van bewust dat ook de privacyvoorwaarden van andere websites kan verschillen van Nnieuws. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Privacy

Conform de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van deze gegevens (GDPR) verbindt Nnieuws zich ertoe om geen persoonsgebonden informatie op te slaan en te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Het gebruik van "cookies"

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.

Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Deze gegevens worden anoniem gebruikt en kunnen op geen enkele manier aan een eenduidig persoon gekoppeld worden.

Gegevens die door de bezoeker zelf worden ingegeven worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Hierbij dient aangegeven te worden dat Nnieuws zonder berichtgeving ingegeven gegevens kan gebruiken en verwerken.

Meer informatie onder meer over welke cookies het gaat, kan je vinden in ons Cookie statement.

Verzoek richten aan Nnieuws

U beschikt als bezoeker over een wettelijk recht op inzage, wijziging, overdracht (indien technisch haalbaar), verbetering en verwijdering of beperking van de verwerking van uw gegevens en kan eerder gegeven toestemming voor de verwerking ervan intrekken indien dit van toepassing is. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u een dergelijke schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag doen op onderstaand adres.

Ook voor andere vragen kan u terecht op.NNieuws

Kapittelbossen 10

2200 Herentals

België

redactie@nnieuws.be
We verbinden er ons toe om binnen de 5 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven