Het AZ Herentals heeft een stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor een parkeergebouw op de huidige bezoekersparking van het ziekenhuis.

'Omdat de overige opties voor bijkomende parkeergelegenheid geen oplossing bieden op korte en zelfs middellange termijn, hebben we beslist die te voorzien op ons eigen terrein', aldus algemeen directeur Rudy Van Ballaer.

Het ziekenhuis van Herentals kampt al langer met parkeerproblemen.

'Een mobiliteitsstudie heeft aangetoond dat we op dit moment nood hebben aan 150 bijkomende parkeerplaatsen', zegt algemeen directeur Rudy Van Ballaer. 'Met de extra vleugel die we momenteel aan het bouwen zijn, die het ziekenhuis verder doet groeien, dringt een oplossing zich op.

We kunnen daarom niet langer wachten tot er witte rook komt bij alternatieve opties en kiezen er dus voor om een parkeergebouw van twee verdiepingen op onze bezoekersparking, vooraan het ziekenhuis, te zetten.'

De alternatieve opties die onderzocht zijn, zijn een parkeerzone aan de overzijde van het spoor en een parkeergebouw op de huidige personeelsparking (achter het tankstation, naast de OLV-kerk en zaal Nieuwland).

Van Ballaer: 'De eerste optie is op korte en middellange termijn niet haalbaar. Het gebied maakt deel uit van verdere studies zoals de afbakening van het kleinstedelijk gebied en de opmaak van een provinciaal ruimtelijk structuurplan.

De tweede optie leek lang zeer realistisch. Maar door de complexe eigendomsstructuur en verschillende toekomstvisies van de stakeholders over het volledige terrein, komt daar geen schot in de zaak. We kunnen niet blijven wachten op een uitkomst en komen zelf met de oplossing via een parkeergebouw op het eigen terrein.'

Het AZ Herentals heeft eind maart een stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor het parkeergebouw en hoopt snel een vergunning hiervoor te krijgen.

Facilitair directeur en bouwcoördinator Liesbeth Plingers: 'De bouwtijd voor het parkeergebouw is vastgelegd op 4 maanden. Dat is mogelijk doordat er in grote mate met prefabelementen wordt gewerkt. Wel is er beslist om deze werken énkel tussen juni en september uit te voeren, omdat in die periode de parkeerdruk het laagst is. Want tijdens de werken zal de bezoekersparking uiteraard niet volledig beschikbaar blijven.

Komt de vergunning er snel, dan wordt het parkeergebouw deze zomer gebouwd. Blijft een vergunning langer op zich wachten, dan gebeurt de uitvoering pas volgend jaar.'

Vanavond kregen de buurtbewoners een toelichting over de parkeerproblematiek en de aanvraag voor het parkeergebouw.

Het AZ Herentals zet overigens niet enkel in op meer autoparkeerplaatsen. Ook aan de fietsers wordt er gedacht.

Liesbeth Plingers: 'We hebben ook een stedenbouwkundige aanvraag ingediend om de fietsenstalling voor medewerkers uit te breiden tot 350 plaatsen. Als de vergunning tijdig afgeleverd wordt, dan kan die uitbreiding er nog voor de zomer komen. Verder organiseren we een sensibiliseringscampagne om meer medewerkers op de fiets te krijgen.

Deze zaken maken deel uit van het project dat we bij het Pendelfonds hebben ingediend en waarvoor we subsidies hebben ontvangen. Want hoe meer mensen met alternatieve vervoersmiddelen naar het ziekenhuis komen, hoe meer parkeerplaatsen voor auto's er beschikbaar zijn voor patiënten en bezoekers.' (pp)