Normaal stond er vanavond het tweede deel van "Jazz in de wei" gepland aan het Koetshuis. Jazztrio The Jacks zou er veilig en coronaproof optreden, net zo veilig als vorige maand gebeurde.

Het Jazz trio rond Jelle Van Giel, Free Madou en Stijn Wauters mag echter hun muziek niet ten gehore brengen.

Mensen moesten vooraf reserveren en alles zou verlopen op een verantwoorde manier, met aandacht voor alle opgelegde COVID maatregelen : afstand 1,5m - mondmasker verplicht - voldoende mogelijkheid handen te wassen/ontsmetten en verplichte registratie van alle aanwezigen.

Helaas mag het event niet doorgaan van burgemeester Mien Van Olmen.

We citeren de organisatoren:

"Wij laten Corona de liefde en passie voor jazz muziek niet uitdoven. Burgemeester en stadsbestuur van Herentals doen dat wel!"

Beste Burgemeester,

Wij zijn een horeca zaak. Geen Pop-up, geen event locatie en al helemaal geen VZW.  We verdienen onze kost met het serveren van eten en drinken en dat proberen we te doen in een aangename setting en daar hoort af en toe ook live jazz of klassieke muziek bij.

In uw interpretatie mag een zaak wél een DJ én eten én drinken combineren, dansen en fuiven is tevens toegestaan.

Als een jazz muzikant dat doet, ben je geen horecazaak meer maar een event en moeten wij volgens uw mail een geluidsnorm van 70dB handhaven. Dit staat haaks op alle sectorprotocollen van de Horeca.

We begrijpen dat u houdt van vriendjespolitiek en we moeten u ook feliciteren met een prachtig staaltje paraplu politiek en het ontwijken van alle mogelijke oplossingen door bewust en gepland te laat of niet te antwoorden.

Dat u niet weet dat wij hier alle Covid maatregelen en de telkens wijzigende uitzonderingen en regels toepassen, kunnen we u ook niet kwalijk nemen, aangezien u niet eens weet wie we zijn omdat u nog niet de moeite doet om uw boodschap zelf over te brengen of langs te komen.

Bedankt dus beste burgemeester en stadsbestuur (CD&V- N-VA) om een horeca- zaak deze steun te geven! Jullie handelshart (dixit N-VA), slaat erg selectief!

Wij willen iedereen die gereserveerd heeft van harte bedanken voor de steun!

Via deze weg ook graag onze oprechte excuses aan @JellevanGiel, @StijnWauters en @FreeMadou! Dit is een prachtig staaltje cultuur de nek omwringen van een bestuur zonder visie die werkt met 2 maten en gewichten.

We kijken al uit naar de volgende paraplu!

Pieter & Annelies van het Koetshuis Le Paige.'

Reactie van Groen Herentals, voorzitter Hans Van Den Eynden :

'We kaarten dit zeker aan. Hopelijk niet te laat voor deze zaak. Wij wensen een stadsbestuur dat zoekt naar oplossingen om Herentalse ondernemers en de Herentalse binnenstad te laten bruisen. Geen bestuur (CD&V- N-VA) dat dit fnuikt of zelfs tegenwerkt.'

Reactie burgemeester Mien Van Olmen :

'Sinds de heropstart van de activiteiten, hebben we in Herentals uitdrukkelijk niet gekozen om proactief alle activiteiten en evenementen te verbieden zoals heel wat andere gemeenten en steden wel deden en wat, terecht, tot grote frustratie van de cultuursector leidde.

We hebben initiatiefnemers altijd begeleid in hun zoektocht om tot corona veilige activiteiten te komen, we zijn ons immers bewust dat de maatregelen bijzonder verregaand en complex zijn.

Zo zijn er de protocollen en de Event Scan voor het organiseren van evenementen en zijn er specifieke maatregelen voor de horeca. Binnen Neteland werd afgesproken dat als op een gepland evenement eten en drank wordt geserveerd, streng aan richtlijnen voor zowel evenementen & horeca moet worden voldaan alvorens de veiligheidscel een positief advies kan afleveren en de burgemeester een goedkeuring kan geven.

Anderzijds is ook afgestemd dat zodra een horecazaak een event organiseert, zij hierbij ook de protocollen voor evenementen moet volgen.

Concreet betekent dit dat maatregelen voor zang en versterkte muziek niet gelijktijdig kunnen verzoend worden met consumptie van eten en drinken, tijdens muziek met meer dan 70dB is immers het dragen van een mondmasker verplicht.

Heel wat organisatoren hebben hierdoor hun initiatieven zelf stopgezet, andere organisatoren hebben we geen vergunning kunnen afleveren omdat we niet tot een initiatief konden komen dat aan alle voorwaarden voldoet (bijvoorbeeld de optredens in café New Jeffrey's en bij bar Ernest op de Markt.

Met heel wat andere organisaties zijn we wel tot een concept kunnen komen waarin de beide richtlijnen kunnen gerespecteerd worden en waarbij zang/muziek gescheiden wordt van consumptie met achtergrondmuziek.

Zo hebben onze noodplanningsambtenaren een gunstig advies gegeven voor tuinconcerten van Bart Buls op 14,15 en 16/8, voor een optreden van Galerie Storm op 25/8 en een optreden op initiatief van de Kapel op 26/8.

Ook de stadsdiensten hervormden hun concept van Donderse Dagen en de zomerfilms zodat deze zowel volgens de COVID regels van evenementen als van horeca verlopen. Deze initiatieven kregen bijgevolg allemaal een goedkeuring van de burgemeester om hun activiteiten door te laten gaan.

Op woensdag 12/8 paste de gouverneur de provinciale maatregelen aan, voor de evenementen betekende dit echter een verstrenging. Alle niet professioneel georganiseerde publieksevenementen werden verboden, tenzij na grondige toets en evaluatie door de gemeentelijke veiligheidscel uitdrukkelijk worden toegelaten.

Dit had weinig impact in Herentals, aangezien dit de werkwijze was die we met Neteland dus al hanteerden. Alle gepande activiteiten met goedkeuring konden dus gewoon doorgaan want waren reeds grondig getoetst door onze veiligheidscel.

De gouverneur besliste op 12/8 ook dat alle publieke banketten tot 26/8 verboden werden, op basis hiervan hebben we een eender toegekende goedkeuring voor de organisatie van een mosselfeest door de hondenclub volgend weekend terug moeten intrekken. Hier heb ik als burgemeester effectief een weigering moeten beslissen, hoe goed het evenement ook was voorbereid.'

'Wat nu specifiek de geplande organisatie van Jazz in de wei betreft'

'Aangezien dit initiatief niet was aangemeld bij onze diensten en de organisatie volgens de nieuwe richtlijnen weldegelijk door de gemeentelijke veiligheidscel moest gescreend worden, zocht ik donderdagavond contact en stuurde ik een vriendelijke mail met de vraag om het initiatief nog aan te melden zodat de nodige screening nog kon gebeuren.

De organisator werd er door onze diensten vrijdag op gewezen dat zonder vergunning, het event enkel kon doorgaan zonder het muzikale gedeelte.

Terwijl normaal een doorlooptijd van 2 weken gevraagd wordt voor beoordeling van dergelijke dossiers, werd vrijdagmiddag telefonisch afgesproken met de organisator dat indien dossier uiterlijk maandagmorgen werd aangemeld, onze diensten maandag de beoordeling zouden inplannen.

Op deze uitgestoken hand werd echter jammer genoeg niet constructief gereageerd en we mochten geen dossier ontvangen. We waren er nochtans van overtuigd dat een gunstige screening met vergunningverlening mogelijk was', besluit Mien Van Olmen.

Foto's Jazz in de wei I : Nnieuws/Mark Jaspers.