Woensdag heeft het Parlement de faciliteit voor herstel en veerkracht goedgekeurd. Die is bedoeld om de EU-landen te helpen de gevolgen van de coronapandemie het hoofd te bieden.

De EP-leden hebben de verordening over de faciliteit voor herstel en veerkracht - het herstelfonds - goedgekeurd met 582 stemmen voor, 40 tegen en 69 onthoudingen.

In die verordening is vastgelegd wat de regels zijn voor toegang tot het fonds en zijn de doelstellingen en financiering ervan beschreven. De faciliteit voor herstel en veerkracht is de belangrijkste bouwsteen van het stimuleringspakket Next Generation EU. Dat pakket omvat 750 miljard euro.

De gevolgen van de pandemie beperken

De EU zal 672,5 miljard euro beschikbaar maken in de vorm van subsidies en leningen om nationale maatregelen te financieren die de economische en sociale gevolgen van de pandemie moeten verzachten.

Ook andere projecten die hieraan gerelateerd zijn, kunnen voor financiering in aanmerking komen als ze op 1 februari 2020 of daarna gestart zijn. Het geld zal drie jaar lang beschikbaar zijn. De EU-landen kunnen tot 13 % voorfinanciering vragen voor hun nationale herstelplannen.

Voorwaarden voor financiering

Nationale plannen komen in aanmerking voor financiering als zij gericht zijn op belangrijke EU-beleidsterreinen. Denk bijvoorbeeld aan de groene transitie, waaronder biodiversiteit, en aan digitalisering, economische samenhang, het concurrentievermogen en de sociale en territoriale samenhang.

Daarnaast komen ook plannen in aanmerking die zich richten op crisisbeheersing en crisisparaatheid. Verder kunnen EU-landen financiering krijgen voor maatregelen die gericht zijn op kinderen en jongeren, bijvoorbeeld op het vlak van onderwijs en vaardigheden.

Ten minste 37 % van de begroting van elk plan moet gaan naar het klimaat en ten minste 20 % naar maatregelen op het vlak van digitalisering. De plannen moeten een blijvend effect hebben op de samenleving en de economie.

Ze moeten ook uitgebreide hervormingen en een krachtig investeringspakket omvatten. Verder mogen ze geen ernstige afbreuk doen aan de milieudoelstellingen.

Tot slot is het geld uit het fonds voorbehouden aan EU-landen die de rechtsstaat en de kernwaarden van de EU naleven.

Dialoog en transparantie

De betrokken parlementaire commissies kunnen om de twee maanden een hoorzitting met de Europese Commissie organiseren. De Commissie ziet namelijk toe op de uitvoering van de faciliteit voor herstel en veerkracht.

Het doel van de hoorzittingen is om te bespreken hoe ver het herstel van de EU is gevorderd en hoe de doelstellingen en mijlpalen in de EU-landen zijn uitgevoerd.

De Commissie zal ook een gecombineerd informatie- en monitoringsysteem beschikbaar maken voor de EU-landen met vergelijkbare gegevens over hoe de fondsen worden ingezet.