De Corona-pandemie heeft ervoor gezorgd dat heel wat professionals terughoudend zijn om van job te veranderen, vooral omdat ze onzeker zijn over de arbeidsmarkt.

Toch brengt een periode van crisis ook mooie opportuniteiten met zich mee. Voor senior professionals die al een tijdje het gevoel hebben vast te zitten in hun permanente job, is een overstap naar een interim management functie een mooie kans.

Toch merkt Stephanie De Bruecker, Senior Consultant in de interim management divisie bij rekruteringsspecialist Robert Walters, dat heel wat senior professionals vaak een verkeerd beeld hebben over deze manier van werken. Hoog tijd dus om deze misvattingen rond interim management even onder de loep te nemen!

Laat ons beginnen met het begin: wat is het ideale profiel van een Interim Manager?

Stephanie: "Idealiter heeft een Interim Manager minimum 10 tot 15 jaar bij een aantal organisaties gewerkt, waar hij of zij verschillende functies doorlopen heeft.

Als we binnen finance kijken, dan denk ik bijvoorbeeld aan een Financial Controller die vanuit een audit-achtergrond geëvolueerd is naar een managerial rol binnen financial planning & analysis of corporate finance, waarbij hij tevens een team leidde.

Om een carrière als zelfstandig Interim Manager uit te bouwen, is het een sterk pluspunt als deze voorgaande ervaringen werden opgedaan in meerdere sectoren."

Welke misvattingen rond interim management leven er zoal bij senior professionals?

Misvatting 1: Een Interim Manager is hetzelfde als een interimaris

Stephanie: "Toch niet! Laat me even toelichten met een concreet voorbeeld: een interim boekhouder is iemand die van de ene tijdelijke interim opdracht naar de andere gaat, vaak ter vervanging bij ziekte of afwezigheid van een permanente medewerker, of om tijdelijk extra ondersteuning te bieden.

Hij of zij neemt als het ware het werk over gedurende een bepaalde periode. Zo'n tijdelijke opdracht kan op verschillende niveaus, gaande van junior tot senior Accountant.

Een Interim Manager daarentegen is iemand die een organisatie binnenkomt en alle bestaande processen snel weet te analyseren en vanuit een 'helicopter view' de organisatie als het ware scant. Zijn of haar rol is naast het operationele takenpakket erg vaak gelinkt aan change en project management."

Misvatting 2: Een Interim Manager is altijd op management niveau

"Ook dat is niet altijd waar", zegt Stephanie. "Vaak gaat het inderdaad om een management functie waarbij een team moet geleid worden, maar een Interim Manager kan evengoed ingeschakeld worden in een 'stand-alone' functie waarbij de operationele kant doorslaggevend is.

Dat kan een tijdelijke vervanging van een senior werknemer zijn wegens ziekte of zwangerschap bijvoorbeeld. Hier gaat de organisatie dan op zoek naar iemand die onmiddellijk 'plug & play' is, zodat business continuïteit kan gegarandeerd worden.

Daarnaast krijgen we van organisaties steeds vaker de vraag naar ware project managers die expert zijn in het operationaliseren van complexe systeem- of procesimplementaties met een transversale impact op een organisatie.

Hun uitgebreide ervaring zorgt ervoor dat ze bijvoorbeeld anticiperen op eventuele bottlenecks in het proces, wat een gigantische tijdswinst betekent voor een organisatie."

Misvatting 3: Interim Manager worden houdt financiële risico's in

"De stap naar een zelfstandig statuut is voor velen een grote beslissing. Je wordt als het ware uit je comfortzone gehaald, na lange tijd in vast dienstverband te hebben gewerkt.

Wanneer je zelf geen financiële achtergrond hebt, is het aangewezen om je te laten begeleiden door een boekhouder of raadgever. Maar geld is niet de hoofdreden waarom iemand beslist om Interim Manager te worden. Hun primaire focus is immers hun expertise verder uitbouwen en deze ten dienste stellen van een organisatie.

Vaak zien we professionals wegstappen van hun permanente job omdat ze meer afwisseling en uitdagingen willen. Als Interim Manager kunnen ze dat. Ze kiezen immers zélf hun eigen opdrachten en weten dat ze onafhankelijk advies kunnen geven vanuit hun eigen optiek en expertise. En dát is hun drijfveer om opdracht na opdracht tot een goed einde te brengen."

Misvatting 4: Een interim management opdracht duurt maximum 3 maanden

Stephanie: "Een interim management opdracht is soms van korte duur, dat klopt. Maar we zien heel regelmatig dat een opdracht initieel voorzien is voor 3 maanden, maar dan verlengd wordt met nog eens 3 tot 6 maanden.

Interim managers die een project succesvol afgerond hebben, worden immers heel vaak gevraagd om ook andere activiteiten of projecten binnen het bedrijf eens te bekijken vanuit hun expertise.

En zo verlengt uiteraard de duurtijd van hun opdracht vanzelf. Projecten van lange adem kunnen zelfs 12 tot 18 maanden in beslag nemen. Het is dus helemaal niet zo dat Interim Managers elke 2 à 3 maanden op zoek moeten gaan naar een nieuwe opdracht."

Misvatting 5: Interim Managers moeten lang zoeken naar een nieuwe opdracht

"Uiteraard zal een startende interim manager zich de vraag stellen of hij wel vlot van de ene opdracht naar de andere zal kunnen overstappen. Daarom is het belangrijk om een goed netwerk te hebben.

Een beroep doen op een rekruteringskantoor dat gespecialiseerd is in interim management opdrachten is hierbij geen overbodige luxe. Zij staan immers in dagelijks contact met organisaties en weten wat er leeft en beweegt, welke projecten waar op de planning staan."

Het aantal tijdelijke interim management opdrachten online geadverteerd worden is zeer miniem. Gezien dit type opdrachten ontstaat vanuit een concrete nood in de business, is de waarde van een consultant als vertrouwenspersoon in een organisatie cruciaal. Hij of zij linkt dan proactief de juiste personen uit zijn of haar netwerk aan de nood van een organisatie.

"Door regelmatig je interim management consultant op de hoogte te houden van de projecten waarop je werkt en wanneer je opnieuw beschikbaar bent, vergroot je je kans om vlot van de ene opdracht naar de andere door te stromen."

Misvatting 6: Interim Managers hebben vaak geen fit met de bedrijfscultuur

"Vermits een Interim Manager maar tijdelijk aan boord gehaald wordt voor een duidelijk afgelijnde taak of opdracht, is een perfecte fit met de bedrijfscultuur minder aan de orde dan bij een medewerker die permanent in dienst treedt.

Belangrijker is dat er een goede klik is met de hiring manager en de teamleden waarmee hij of zij tijdelijk zal samenwerken. In tegenstelling tot bij een permanente tewerkstelling, hoeft de interim manager zich geen zorgen te maken over hoe hij zich intern moet profileren om kans te maken op een promotie bijvoorbeeld, en kan hij zich focussen op zijn expertise waarvoor hij ingehuurd is.

Wanneer een rekruteringskantoor de geschikte interim manager zoekt voor een organisatie, dan wordt er uiteraard wel rekening gehouden met de sector waarin de organisatie actief is.

Bepaalde sectorervaring kan immers belangrijk zijn voor het succesvol slagen van de opdracht. En ook omgekeerd: wanneer een interim manager verkiest om in een bepaalde sector niet te werken, dan wordt dat ook gerespecteerd."

Misvatting 7: Een interim Manager geeft alleen maar advies

Stephanie: "Een interim Manager is geen consultant die observeert, een rapport schrijft en dan weer vertrekt. Integendeel. Een interim Manager gaat onmiddellijk opportuniteiten detecteren en dan de operationele uitvoering doorvoeren, samen met het team dat nauw betrokken is bij het project.

Hij is pas tevreden wanneer hij een positieve impact heeft gehad op een organisatie. En die impact creëert hij liefst zelf, door operationeel en hands-on mee te draaien in een organisatie."

Misvatting 8: Door de corona-pandemie ligt alles stil

"We hebben vorig jaar tijdens de eerste lockdown een vertraging gemerkt, dat klopt. In sommige organisaties werden geplande projecten even on hold gezet, en bij het begin van de pandemie lag de focus vooral op cash flow optimalisatie.

In crisissituaties wordt de meerwaarde van interim managers net nog meer zichtbaar. Door hun specifieke expertise zijn ze immers de geknipte personen om bedrijven uit de crisis te leiden.

Denk bijvoorbeeld aan een Interim Manager binnen finance. Die kan zich in vele gevallen buigen over de werking en rendabiliteit van de organisatie en doet het nodige om dit te optimaliseren, zodat de organisatie gezond de toekomst tegemoet kan gaan", besluit Stephanie.