Samen met de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar start lokaal bestuur Herenthout de vergroening van Site Serneels met het aanplanten van boompjes op het perceel achter de gebouwenzone.

In 2013 kocht de gemeente Site Serneels aan de Itegemse Steenweg. Ondertussen zijn alle gebouwen afgebroken en is er heel wat bouwafval uit de grond gehaald. Ook de omgevingsvergunning is in orde waardoor er stilaan kan gestart worden met het optrekken van de gebouwen voor onze technische dienst, de brandweer en het Rode Kruis.

Achter de gebouwen ligt nog een grote oppervlakte die het lokaal bestuur wil invullen als groenzone. In samenwerking met Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en de Bosgroep Zuiderkempen vzw is een vergroeningsproject uitgetekend.

Het gedeelte achter de gebouwen zal volledig worden ingevuld als bos. De achterliggende weide wordt hooiland en de houtkant hierrond wordt versterkt.

De eerste boompjes van het bos worden aangeplant tijdens een boomplantdag op dinsdag 7 december. Hiervoor krijgen we de hulp van de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar van de lagere scholen.

De Bosgroep Zuiderkempen vzw en vrijwilligers van Natuurpunt zullen de leerlingen bijstaan en helpen bij het planten.

In totaal zullen zo'n 2.475 boompjes geplant worden

Met de aangeplante bomen compenseert het lokaal bestuur niet enkel de straatbomen die in het verleden werden gekapt, maar werken we ook aan de beleidsdoelstelling 'een groenere gemeente'.

Het ontharden en bebossen van deze locatie draagt bij aan een aangenamere leefomgeving met gezondere lucht, meer biodiversiteit en een betere bodem met minder wateroverlast.

Als alle werken zijn gerealiseerd, zal bekeken worden hoe we een wandelweg door het gebied kunnen leggen, zodat iedereen van dit stukje natuur kan genieten.