Ondernemingen die via bewust onjuiste verklaringen of foutieve informatie steun trachten te bekomen via de verschillende steuninstrumenten van VLAIO, zullen voor een periode van 5 jaar van de VLAIO-steun uitgesloten kunnen worden.

Die bedrijven zullen geen verdere of bijkomende steun kunnen aanvragen. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits. Met deze maatregel wil de Vlaamse Regering misbruik voorkomen en onbetrouwbare aanvragers weren.

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) is het aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers, samen met vele partners. Vlaanderen stimuleert en ondersteunt innovatie en ondernemerschap en draagt zo bij aan een gunstig ondernemerschap.

Ondernemers kunnen onder meer rekenen op advies en begeleiding bijvoorbeeld bij het opstarten van een bedrijf of als ze innovatieve producten ontwikkelen. Daar zijn sinds de coronacrisis tal van tijdelijke steunmaatregelen bijgekomen. Denk aan de hinderpremie, de compensatiepremie en het Vlaams Beschermingsmechanisme.

Bij de beoordeling van steunaanvragen door ondernemingen voor de verscheidene coronapremies bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), is gebleken dat sommige ondernemingen een aanvraag indienen op basis van onjuiste verklaringen of foutieve informatie. Op deze manier proberen bepaalde ondernemingen steun te bekomen waarop zij eigenlijk geen recht hebben.

"De overgrote meerderheid van onze ondernemers en bedrijven handelt correct, maar bewust misbruik van steun kan absoluut niet door de beugel. Zeker nu heel wat ondernemingen en sectoren alle zeilen moeten bijzetten om financieel rond te geraken.

De steun moet terecht komen bij de ondernemers die een eerlijke, correcte aanvraag indienen. Voor misbruik van de coronasteun hebben we de controles bij VLAIO intussen opgedreven en daarvoor extra mensen aangeworven.

Momenteel zijn 14 mensen daar fulltime mee bezig. Ook tegen het misbruik van de overige steuninstrumenten moeten we streng optreden. Daarom maken we het vanaf nu mogelijk om ondernemingen voor een periode van 5 jaar uit te sluiten van de VLAIO-steunmaatregelen als blijkt dat ze bewust een onjuiste aanvraag voor steun indienen." - Hilde Crevits

De maatregel geldt voor alle steunmaatregelen en wordt nu nog beoordeeld door de Raad van State. Het gaat om de uitsluiting van onder andere de volgende steuninstrumenten: de kmo-portefeuille, de ecologiesteun, Strategische Transformatiesteun, steun Onderzoeks- & ontwikkelingsprojecten, de hinderpremie openbare werken en uiteraard ook van de verschillende Vlaamse corona- beschermingsmechanismen, het globalisatiemechanisme en het terug betaalbaar voorschot voor evenementen.

Ondertussen legt minister Crevits de laatste hand aan een integraal inspectieplan voor de controle van de steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis.