U bent hier

UNIZO wil debat over rol Provincie Antwerpen groepsaankopen zonnepanelen

Provincie Antwerpen
13.08.2014 - 15.38u
Door: Herman Gezelle

Vandaag sluit de provincie Antwerpen het aanbod voor  “groepsaankopen zonnepanelen” af.  De betrokken deputé noemt de 10.000 inschrijvingen een succes. UNIZO provincie Antwerpen  stelt zich een aantal vragen bij dit initiatief.   Volgens de ondernemersorganisatie  behoort dergelijke samenaankoop niet tot de kerntaken van de provincie. 

Ook en vooral over de  manier waarop dit gebeurt  ontvangt UNIZO, naar eigen zeggen,  kritiek van heel wat ondernemers uit de  betrokken sector. 

Volgens de betrokken KMO- bedrijven stelt het provinciebestuur zich feitelijk op als marktregulator waarbij voorwaarden worden gesteld waaraan de gemiddelde KMO- installateur van zonnepanelen niet kan  beantwoorden.

Met als gevolg het de facto  bevoordelen van enkele marktspelers en het feitelijk blokkeren van de markt  voor al wie niet kan of wil meedingen aan de samenaankoop. Bovendien stelt de sector zich vragen bij de voorfinanciering  van 600.000 tot 700. 000 euro aan materialen en resources, en  de door de provincie gevraagde  bankgarantie van 200.000 euro.


UNIZO vindt niet dat   “consumentenbescherming en koopkrachtverbreding” een nieuwe  taakstelling van de Provincie dient te worden. De Economische Hogere overheden, hebben reeds deze bevoegdheid.  


Als het dan toch gebeurt, kan dit enkel op voorwaarde,  als zulke campagne extra verkoop kan generen voor de bestaande Vlaamse ondernemers.


Niet als deze actie bijdraagt tot het bevoordelen van enkele marktspelers en de markt stil legt voor de bedrijven die niet kunnen of willen deelnemen aan de groepsaankoop.

UNIZO aanvaardt niet dat de Provincie zich opstelt als marktregulator en voorwaarden in verkoop gaat bepalen, waar een gemiddelde Vlaamse KMO-bedrijf  niet kan aan voldoen.


Installateurs willen zich niet uitspreken over de gevraagde kwaliteitsnormen, want dit niveau kan gehaald worden.  De Vlaamse KMO blijft overtuigd van de kwaliteit die hier in Vlaanderen kan geleverd worden.


Wel worden grote vragen gesteld bij de voorfinanciering als ondernemer van 600.000 tot 700.000 euro aan materialen en resources, de gevraagde bankgarantie van 200.000 euro en de keuze uit enkel Chinese basismaterialen. Dat zet   95 % van de markt buiten spe , benadrukken de betrokken KMO- bedrijven. 

Ook  het criterium van installatieperiodes en de verantwoordelijkheid in geval van fouten, blijkt niet realistisch of niet  duidelijk.

UNIZO   heeft inmiddels deze kritiek overgemaakt aan het  provinciebestuur.

Daar werd verwezen naar de onderhandelingsmogelijkheid met I- Choosr. Dat  Nederlands bedrijf, zal in opdracht van de provincie elke offerte beoordelen.

Daardoor treedt dit Nederlands bedrijf op als feitelijke  regulator voor de markt van  zonnepanelen in de provincie Antwerpen, stelt UNIZO vast.

Zoals bekend, kampt de sector van de zonnepanelen de jongste drie jaar een sterke terugval als gevolg  van de aangepaste subsidieregeling . Vele bedrijven  kwamen daardoor in moeilijkheden of gingen in faling.

Sinds januari merken bedrijven evenwel  een heropleving. Sinds enkele  weken viel  de markt opnieuw omdat consumenten hun bestellingen uitstellen in functie van een mogelijke “betere” offerte  vanuit  groepsaankoop van het Antwerps provinciebestuur, stellen de KMO’s uit de sector vast.  Als gevolg daarvan de vele klachten bij  UNIZO  van ongeruste installateurs.

Als gevolg van de klachten bood het provinciebestuur nu aan UNIZO een vertegenwoordiging aan in de begeleidingscommissie. Bovendien werd beloofd UNIZO in de toekomst tijdig te betrekken bij nieuwe groepsaankopen. De ondernemersorganisatie neemt daar acte van maar blijft zich grote vragen stellen.

Inmiddels zal de ondernemersorganisatie alle klachten van betrokken ondernemers blijven verzamelen en  in overleg met de  sector het dossier blijven opvolgen.

Overigens wil  UNIZO met het provinciebestuur verder overleggen zowel over de rol van de provincie inzake het organiseren van samenaankoop als over de manier waarop dit gebeurt.

Een marktverstoring ten nadele van de KMO’s  wijst de organisatie hoe dan ook van de hand.

 

imageMeer nieuws

Freelance copywriter Bert Moons : 'DeSchrijfwerkerij straf verhaal, ik zou volgens artsen niet meer kunnen schrijven,

Kempen regio | Neteland | Nijlen regio | Vlaanderen 06.12.2021 - 18.58u reading time7min

Bevelaar en freelance copywriter Bert Moons (49) heeft een nieuw schrijfbureau opgericht.

Met DeSchrijfwerkerij.be wil hij een bureau op de markt brengen met de flexibiliteit van een freelance copywriter. De oprichting van een nieuw schrijfbureau is op zich geen groot nieuws, maar wel wanneer je weet dat gespecialiseerde artsen Bert enkele jaren geleden vertelden dat hij nooit nog zou kunnen schrijven.

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto