Omdat je niet enkel moet roepen dat samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen belangrijk is, voegde Voka – Kamer van Koophandel Kempen de daad bij het woord. Leerkrachten van het departement Mechanica-Elektriciteit van het St.-Jozefinstituut (KOGEKA) in Geel haalden in het Huis van de Ondernemer een tiental oude pc's en laptops op om te gebruiken tijdens de lessen.

'Onze afdeling elektronica/ICT is heel blij met deze schenking', zegt departementsdirecteur Hilde Verdonck. 'Deze afgescheven pc's zijn perfect studiemateriaal om onze leerlingen elektronica-ICT professioneel te vormen.

Tijdens het vak PC-hardware zullen de leerlingen van het 5de jaar elektronica-ICT de pc's volledig uit elkaar halen en opnieuw assembleren totdat de hardware terug operationeel is. In het 6de jaar elektronica-ICT zullen diezelfde leerlingen vanaf september 2017 de pc's gebruiken tijdens het vak netwerken.

Ze formatteren de harde schijf en installeren een operating systeem (Windows XP, Windows 7, Ubuntu), dat ze daarna zelf saboteren. Vervolgens moeten ze ervoor zorgen dat de pc's opnieuw vlekkeloos werken. Dit kunnen ze uiteraard niet doen met de standaard pc's waar iedereen in het labo op werkt.'

Onderwijs-ondernemen.be
Voka – KvK Kempen werkt al geruime tijd aan een betere aansluiting tussen onderwijs en ondernemen om de duurzaamheid van de Kempense industrie te borgen. 'Als sterk geïndustrialiseerde regio hebben we een grote behoefte aan technische talenten', legt Guido Evens, senior adviseur onderwijs-arbeidsmarkt uit.

'Daarom steunen we met Voka – KvK Kempen volop de STEM-initiatieven van scholen en organiseren we regelmatig ontmoetingsmomenten tussen scholen en bedrijven om de inhoud van studierichtingen en de te verwerven competenties op elkaar af te stemmen.

Met deze actie willen we vooral aantonen dat elk bedrijf – wat het business model ook is – een steentje kan bijdragen. Onze scholen kunnen allerlei steun gebruiken, ook op het eerste zicht kleine dingen – zoals een verouderde pc - kunnen een verschil maken.

Om dit soort van samenwerkingen te faciliteren zijn we gestart met de digitale tool www.onderwijs-ondernemen.be waarop bedrijven en scholen zich kunnen aanmelden en elkaar gemakkelijk kunnen vinden voor het organiseren van stages en bedrijfsbezoeken, het uitwisselen van materialen of het organiseren van STEM- initiatieven.'