U bent hier

1 hectare nieuw bos in Schriek

Heist op den Berg
19.11.2020 - 20.52u
Door: Mark Jaspers

Het afgelopen jaar hebben mensen de waarde van openbaar groen in hun buurt sterk weten te waarderen om zich te ontspannen en te ontstressen. Heist-op-den-Berg bezit een bosindex van slechts 6,75% en is daarmee een van de bosarmere gemeenten in de regio. Het lokale bestuur streeft in zijn beleidsplan 2020-2025 naar meer groen.

Midden november 2020 worden twee percelen van het lokale bestuur bebost met een totale oppervlakte van 1,06 ha. De percelen grenzen aan bestaande beboste percelen in het binnengebied tussen Peyerstraat en Zandstraat in Grootlo. Ze liggen op een boogscheut van het natuurgebied Bolloheide in Tremelo.

De aanplanting omvat 3.000 zomereiken, 500 lindes en 500 haagbeuken. Er wordt een bosrand aangeplant bestaande uit 600 struiken: hazelaar, meidoorn, sporkehout, vlier en lijsterbes.

Maatwerkbedrijf Natuurwerk vzw zorgt voor de aanplanting. Natuurwerk vzw biedt kansen aan een honderdtal medewerkers die moeilijk een job vinden in het gewone arbeidscircuit.

Er zijn 22 gemeenten die een beroep doen op deze natuurarbeiders voor de uitvoering van projecten op het vlak van natuur-en landschapsbeheer. Een van de arbeidersploegen heeft haar uitvalsbasis in Houtvenne.

Daarnaast wordt voetweg 48, die langs de nieuwe bospercelen loopt, geherwaardeerd.

Het lokale bestuur ondersteunt met de aanplanting de Vlaamse doelstelling om 4.000 hectare extra bos te realiseren in Vlaanderen tegen 2024. Het krijgt daarom een subsidie van de Vlaamse overheid van 3.975 euro.

Het lokale bestuur heeft nog nieuwe groenprojecten op stapel staan. Zo keurde de gemeenteraad op 10 november 2020 de aankoop van een perceel weiland in Itegem goed.

Het perceel beslaat 91 are en heeft volgens het gewestplan als bestemming bosgebied. Het terrein zal in 2021 worden bebost.

Verder wordt in 2021 een nieuw speelbos van een halve hectare aangeplant in sport- en recreatiepark Hof van Riemen. Dat terrein ligt tussen het nieuwe zwembad en de spoorweg.

 

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto