Op 1 januari worden enkele nieuwe wetten van kracht o.a. :-Accijnsverhoging alcohol en tabak-Nieuwe geluidsnormen van kracht-Leveranciers verlagen energietarieven-Verzekeringen duurder.

 

Accijnsverhoging alcohol en tabak

De accijnzen op alcohol en tabak worden vanaf 1 januari opgetrokken. Concreet zal een doorsnee fles wijn 4 cent duurder worden. Een pakje sigaretten wordt 20 cent duurder, net als een pakje roltabak van 50 gram.
 

Nieuwe geluidsnormen van kracht

Op 1 januari gaan nieuwe Vlaamse geluidsnormen van kracht voor muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor het publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld.

Bij een geluidsniveau onder 85 decibel gemeten over 15 minuten, moet de organisator geen maatregelen nemen voor gehoorbescherming. Ligt het geluidsniveau tussen 85 en 95 decibel, moet het gemeten geluidsniveau permanent zichtbaar zijn voor de persoon die het volume bedient en gemeten worden met een reglementair meettoestel.

In de derde en luidste categorie tot maximaal 100 decibel gemeten over 60 minuten, is de organisator bijvoorbeeld verplicht om gratis oordopjes ter beschikking te stellen moet het gemeten volume een maand bijgehouden worden.

Leveranciers verlagen energietarieven

Verschillende energieleveranciers hebben aangekondigd dat ze vanaf 1 januari hun tarieven zullen verlagen. Op dezelfde dag loopt de door de regering opgelegde bevriezing van de energieprijzen ten einde.

Onder meer marktleider Electrabel en grootste uitdager EDF Luminus kondigden prijsverlagingen aan. Bij Electrabel daalt de energiecomponent van de elektriciteitsprijs met maximaal 10 procent en die van de gasprijs met maximaal 16 procent. EDF Luminus kondigde een eenvoudiger productgamma aan dat per klant een gemiddelde jaarlijkse besparing van 150 euro zou moeten opleveren.

Geneesmiddelen goedkoper

De prijs van bepaalde geneesmiddelen gaat fors naar beneden omdat het patent van de medicijnen vervalt. Het gaat onder meer om enkele antidepressiva en middelen tegen hoge bloeddruk.
 

Roerende voorheffing op kasbons en aandelen stijgt

Er komt een vereenvoudiging van de roerende voorheffing op kasbons en aandelen. Die stijgt naar een uniform tarief van 25 procent. Voor de spaarboekjes verandert er niets. Hetzelfde geld voor de Leterme-bon, die op 15 procent blijft.

Wie een energiezuinige woning bouwt, kan vanaf volgend jaar dan weer rekenen op een korting tot 50 en zelfs 100 procent op de onroerende voorheffing.

Verzekeringen duurder

AG Insurance, onderdeel van de beursgenoteerde verzekeringsgroep Ageas, verhoogt vanaf 1 januari 2013 de tarieven voor auto-, brandverzekeringen en familiale verzekeringen. De verhogingen zullen een gemiddeld gezin 27 euro extra kosten.

De premietaks op levensverzekeringen verhoogt van 1,1 naar 2 procent. De schuldsaldoverzekeringen en pensioenfondsen blijven zoals ze zijn. Verzekeraars zullen mogelijk ook het gewicht van verzekeringsnemers laten doorwegen in de polissen.

Huisarts duurder door betalende tolkentelefoon?

De Vlaamse tolkentelefoon zal vanaf volgend jaar niet langer gratis zijn voor huisartsen. De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) vreest dat artsen de gebruikersvergoeding, die ze vanaf 1 januari moeten betalen voor de communicatie met anderstalige patiënten, zullen doorrekenen aan hun cliënten.

Onbetaalde verkeersboetes komen sneller bij fiscus terecht

Onbetaalde verkeersboetes zullen vanaf 1 januari 2013 sneller bij de fiscus terechtkomen. Tot eind 2012 was het nog zo dat wie een verkeersboete niet betaalde, pas na een lange weg voor de politierechter komt. Die procedure wordt ingekort, zodat onbetaalde verkeersboetes voortaan sneller bij de fiscus terechtkomen, die ze dan zal verrekenen met de tegoeden van de burgers.

Jaarlijkse netvergoeding voor particulieren met zonnepanelen

Particulieren met zonnepanelen moeten voortaan een jaarlijkse netvergoeding betalen. De heffing komt uit op gemiddeld 53 euro per geïnstalleerde kilowatt. Particulieren met zonnepanelen zullen hierdoor vanaf 1 januari omgerekend jaarlijks om en bij de 200 à 250 euro aan netvergoeding moeten betalen.

Strengere nationaliteitswet van kracht

De nieuwe, strengere, regels voor het verwerven van de Belgische nationaliteit treden op 1 januari in werking. Met de aanpassing komt een einde aan de zogenaamde snel-Belgwet. De nieuwe wetgeving verstrengt de voorwaarden om Belg te kunnen worden. Zo kunnen nieuwkomers pas Belg worden na vijf jaar verblijf in ons land en moeten ze een permanente verblijfstitel op zak hebben.

Rookmelders verplicht in huurwoningen

Alle huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten, moeten vanaf 1 januari 2013 voorzien zijn van rookmelders.

2,35 procent meer loon voor meer dan 400.000 bedienden

Vanaf 1 januari krijgen door de indexering meer dan 400.000 bedienden 2,35 procent meer loon. Het gaat om de bedienden die vallen onder het 'aanvullend nationaal paritair comité voor bedienden' (ANPCB), het grootste paritair comité van het land.

Postzegels duurder

Een postzegel wordt duurder. Concreet zal een postzegel voor een standaardbrief naar een Belgische bestemming volgend jaar 0,67 euro kosten bij aankoop van tien zegels of meer. Dat is 2 eurocent of 3 procent meer dan vandaag.

Voor een standaardbrief naar een Europese bestemming moet volgend jaar 1,03 euro worden betaald, 4 eurocent meer dan vandaag. Een brief bestemd voor buiten Europa kost 1,24 euro, 5 eurocent meer dan nu. Het gaat telkens om een aankoop van minimum vijf zegels.

Per stuk gaat de prijs van een postzegel respectievelijk van 0,75 euro naar 0,77 euro, van 1,09 naar 1,13 euro en van 1,29 naar 1,34 euro voor België, Europa en de rest van de wereld.

Sessie van uur logopedie wordt niet meer terugbetaald

Vanaf 2 januari 2013 zal een sessie van een uur logopedie niet meer terugbetaald worden voor kinderen jonger dan tien jaar. Vanaf die datum zullen enkel nog sessies van 30 minuten terugbetaald worden.

Na de leeftijd van tien jaar zullen sessies van een uur logopedie bij kinderen wel terugbetaald worden, maar dan kan het vaak al te laat zijn.

Rijbewijs duurder

Vanaf midden januari moet ieder Europees rijbewijs de vorm van een bankkaart hebben. Die kaarten, die 10 jaar geldig blijven, zullen 20 euro kosten, 4 euro meer dan het huidige (papieren) rijbewijs. Op termijn moet iedere Belg een rijbewijs in bankkaartvorm hebben.

(bron FOD EC)