Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits kent 1 miljoen euro transformatiesteun toe aan Janssen Pharmaceutica in Beerse en Geel. Bedrijven krijgen dergelijke steun als ze belangrijke vernieuwingsprocessen opzetten.

De steun zal integraal geïnvesteerd worden in een transformatieproject dat zich focust op het verrijken van data zodat er in de volledige farmaceutische cyclus een slimme data-omgeving kan worden gecreëerd.

Dit dient dan als basis om de gepersonaliseerde gezondheidszorg verder uit te bouwen en zal op termijn leiden tot een nieuw duurzaam gezondheidsmodel.

Janssen Pharmaceutica is een klinkende naam in de Vlaamse bedrijfswereld.

Het bedrijf is opgenomen in de groep Johnson en Johnson en is wereldwijd marktleider op het gebied van gezondheidszorgproducten en medische innovaties. In ons land zijn er vestigingen in Beerse, Geel, Olen, Diegem, Merksem, Courcelles en La Louvière.

Janssen Pharmaceutica ziet een aantal belangrijke trends met grote impact op de gezondheidszorg.

Het gaat onder meer over de stijgende wereldpopulatie, met daaraan gekoppeld een veroudering van de bevolking, een verandering van dieet en een minder actieve levensstijl met meer chronische ziekten en hogere gezondheidszorgkosten tot gevolg.

Een andere toenemende trend is de wereldwijde bezorgdheid om iedereen, en zeker kwetsbare groepen, toegang te bieden tot betaalbare en kwaliteitsvolle geneesmiddelen.

Om aan deze noden het hoofd te kunnen bieden, zullen innovatieve medische producten en behandelingen ontwikkeld moeten worden. Tevens zal er meer gefocust worden op ziektepreventie.

Dit is dan ook de lange termijnonderzoeksstrategie van Janssen Pharmaceutica: verschuiven van ziektebehandeling naar -preventie gesteund op precisie- en gepersonaliseerde geneeskunde.

Om dit te realiseren is de verzameling van data cruciaal en daarom wil Janssen Pharmaceutica zich hier nog meer op toeleggen. Het bedrijf wil transformeren tot een datagedreven en digitaal verbonden bedrijf.

Het doel is om veel meer data te verzamelen van interne en externe bronnen die de basis vormen voor artificiële intelligentie. Op het vlak van datawetenschappen heeft het bedrijf binnen het netwerk van Johnson & Johnson een voortrekkersrol weten in te nemen.

Deze transformatie gaat gepaard met een investering van 23 miljoen euro in nieuwe data-infrastructuur en supercomputers in Beerse en Geel en een hele reeks opleidingen van het personeel in het domein van datawetenschappen.

Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits: "Janssen Pharmaceutica is een bedrijf met een sterke reputatie wereldwijd. Met de op til staande vernieuwingen wil Janssen Pharmaceutica belangrijke gezondheidsproblemen aanpakken en stapsgewijs een omschakeling van ziektebehandeling naar ziektepreventie maken.

Voor Vlaanderen is innovatie cruciaal en innoverende bedrijven kunnen aanspraak maken op steun. Daarom kennen we 1 miljoen euro toe voor dit belangrijk project in de gezondheidszorg."  Foto Nnieuws archief.