Fysieke agressie op de winkelvloer komt vaker voor dan gedacht. Volgens een bevraging van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen kreeg 14% van de handelaars er de voorbije twee jaar mee te maken. In 27% van de gevallen raakte de uitbater of een medewerker gewond.

Onder invloed of op heterdaad betrapt

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier wel degelijk om fysieke agressie, niet om verbaal geweld. Dat laatste komt nog veel vaker voor: acht op de tien handelaars kregen er de voorbije twee jaar mee te maken. Fysieke agressie gaat een flink stuk verder, zoals slagen uitdelen of trappen: soms zelfs met werkonbekwaamheid tot gevolg.

Op de vraag waarom de 'klant' agressief werd in de winkel, kwamen steevast dezelfde verklaringen naar voren: de klant was onder invloed van alcohol en/of drugs (27%), hij of zij werd betrapt op diefstal (22%) of er ontstond discussie over de prijs (16%). Al volstaan soms ook banalere aspecten als een defect product (11%) of een product dat niet meer voorradig is (6%) om fysieke agressie op te wekken.

"Wat opvalt, is dat de meerderheid van de handelaars (57%) die geconfronteerd werden met fysieke agressie de politie niet bellen, terwijl dit toch een ernstig vergrijp is. Liefst 62% van de handelaars die de politie niet verwittigen bij zulke feiten doet dat omdat politie en justitie volgens hen onvoldoende optreden tegen zulke misdrijven.", aldus NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. Haar organisatie pleit dan ook voor een lik-op-stukbeleid. Aan de bevraging namen 729 handelaars deel. (retaildetail)