Vanaf woensdag 20 september zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plaatselijk werken uitvoeren op de Diestse Baan (N127) in Veerle (Laakdal). Ter hoogte van de oversteek aan basisschool De Wissel wordt het wegdek en het fietspad lokaal vernieuwd. De Diestse Baan blijft tijdens de werken open in beide richtingen, maar ter hoogte van de werfzone moet het verkeer beurtelings passeren met behulp van tijdelijke verkeerslichten.

Lokale vernieuwing wegdek en fietspad
Op de Diestse Baan zijn de betonstraatstenen van het wegdek versleten en verzakt ter hoogte van de voetgangersoversteek aan basisschool De Wissel. Voor omwonenden zorgt dit ook voor geluidsoverlast.

AWV zal nu ter hoogte van het zebrapad over een afstand van ongeveer 50 meter het wegdek vernieuwen. Ook de fietspaden ter hoogte van de oversteek worden mee aangepakt. De klinkers worden opgebroken en vervangen door asfalt. De huidige inrichting van de weg met middeneiland en afscheiding tussen rijweg en fietspad blijft wel behouden.

Beperkte verkeershinder
De werken beginnen op woensdag 20 september en zullen, indien het weer meezit, op dinsdag 26 september afgerond worden.

Tijdens de werken blijft de Diestse Baan steeds open in beide richtingen, maar ter hoogte van de werfzone moet het verkeer beurtelings passeren met behulp van tijdelijke verkeerslichten.

Fietsers zullen ook steeds over een doorgang beschikken. (pp)