Vlaams minister van Werk Hilde Crevits investeert 22 miljoen euro in 10 projecten om meer dan 10.000 Vlaamse ondernemingen inclusiever te maken.

Een inclusieve onderneming is een onderneming waarbij het personeels- en aanwervingsbeleid zo ingericht is dat er kansen worden geboden aan kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt. Op die manier krijgen we meer mensen aan de slag. Concreet gaat dat bijvoorbeeld over een project dat werkt met het nieuwe concept 'leervacature'.

Dat is een vacature voor een (knelpunt)beroep waaraan een laagdrempelige, digitale cursus en een specifieke e-praktijkopleiding gekoppeld is. Op die manier kan iemand die kortgeschoold is, zonder specifieke kwalificaties op een laagdrempelige manier toegeleid worden naar een job.

Deze legislatuur hebben we de ambitie om zoveel mogelijk mensen op de arbeidsmarkt te krijgen. We streven naar een werkzaamheidsgraad van 80%. Hiervoor moeten we alle talenten op de arbeidsmarkt kansen geven.

Ondanks de impact van de COVID-19 pandemie blijft de tewerkstellingsvraag bij Vlaamse ondernemingen hoog en ondernemingen gaan op zoek naar nieuwe manieren om vacatures in te vullen.

Dat betekent ook breder kijken naar de mogelijkheden van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld langdurig werkzoekenden, kortgeschoolden, mensen met een migratie-achtergrond of ouderen.

Als gevolg van de coronacrisis komen de mogelijkheden voor werkzoekenden en werkenden met een kwetsbaar profiel sterker onder druk. We willen deze mismatch aanpakken.

Deze maand zijn dan ook 10 projecten van start gegaan die bedrijven partners maken in deze ambitie. De projecten maken ondernemingen in Vlaanderen bewust van alle talenten op de arbeidsmarkt.

10.000 inclusieve ondernemingen

Begin deze maand gingen 10 ESF-projecten 'Inclusieve Ondernemingen' van start met het objectief om meer dan 10.000 Vlaamse ondernemingen inclusiever te maken.

Ze reiken concrete handvaten aan om het aanwervings- en instroomproces op de werkvloer te ondersteunen, maar ook medewerkers duurzaam aan de slag te houden.

Werkgevers zitten met heel concrete vragen over hoe bijvoorbeeld mensen met een handicap integreren op de werkvloer, hoe mensen met een migratieachtergrond bereiken, hoe laaggeschoolde werkzoekenden matchen met vacatures of hoe oudere werknemers aan boord houden.

Met de dienstverlening 'Inclusieve Ondernemingen' krijgen de ondernemingen een traject op maat. Er wordt gekeken naar de concrete noden van de bedrijven en met aan actieplan wordt gewerkt aan het duurzaam versterken van het inclusievermogen van de onderneming.

Concreet zal het project 'Iedereen TEO' werken met leervacatures. Een leervacature is een reële (knelpunt)vacature bij een onderneming die wordt gekoppeld aan een laagdrempelige, digitale cursus en een specifieke, doelgerichte 'e-praktijkopleiding'. De toekomstige werknemer volgt met deze 2 stappen een opleidingstraject op maat van een specifieke vacature of een opleiding naar de job.

Zo maakt TEO van opleiden een efficiënte rekruteringsmethode en wordt opleiding dé aanwervingsstrategie. Diploma's, voorkennis of ervaring zijn niet vereist. Iedereen die goesting en interesse heeft om te leren en om zijn/haar competenties naar een hoger niveau te tillen, kan starten met het traject.

Het enige wat kandidaten moeten doen, is zich gratis registreren op het deel- en leer-platform TEO.training en kiezen op welke leervacature ze willen intekenen.

Een ander voorbeeld is het project Re-Boot 4 Inclusion van VERSO. Dit project wil ondernemingen in Vlaanderen met een diversiteitsscan en een bootcamp traject ondersteunen.

In elke Vlaamse provincie nemen ondernemingen deel aan een intensief bootcamp traject waarin ze samen werken aan een actieplan om hun werkvloeren inclusief te maken en vragen beantwoorden over instroom, retentie en diversiteit.

Het traject vat aan met een diversiteitsscan die ondernemingen een beeld geeft van hun inclusief vermogen en de basis vormt voor het begeleidingstraject.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: "De coronacrisis heeft uiteraard een zware impact op onze arbeidsmarkt, maar experten voorspellen dat we snel terug naar de arbeidsmarktkrapte van voor de crisis gaan.

Tegelijk zien we dat voor een aantal werkzoekenden de weg naar een job niet evident blijkt. We moeten deze twee noden met elkaar verbinden en zo elk talent een kans geven om aan de slag te gaan. Met deze 10 projecten willen we 10.000 Vlaamse ondernemingen inclusiever maken. We voorzien daarbij in 22 miljoen euro."