Op vraag van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits krijgen ongeveer 30.000 mensen die de afgelopen weken meer dan 10 dagen tijdelijk werkloos waren, een sectorspecifiek aanbod van VDAB en haar partners.

Dat is een aanbod van online opleidingen, begeleiding of tijdelijke jobs dat de sector zelf mee zal ondersteunen. Daarnaast zullen ook 10.000 werkgevers gecontacteerd worden door VDAB om hun werknemers die tijdelijk werkloos zijn aan te moedigen om een opleiding te volgen.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits wil tijdelijk werklozen niet aan hun lot overlaten en hen de kans geven om sterker en weerbaarder uit deze moeilijke periode te komen.

Daarom contacteert VDAB voor de derde keer proactief mensen die tijdelijk werkloos zijn. In september waren er 110.283 tijdelijk werklozen. Ongeveer een kwart daarvan waren meer dan 10 dagen tijdelijk werkloos.

VDAB heeft aan alle 110.283 tijdelijk werklozen een communicatie gestuurd met haar aanbod aan opleidingen, begeleiding en tijdelijke jobs. 3.039 van die tijdelijk werklozen zijn ook bij VDAB geregistreerd. Voor online opleidingen of het raadplegen van de vacaturebank is het evenwel niet nodig om je in te schrijven bij VDAB.

30.000 tijdelijk werklozen krijgen sectorspecifiek aanbod

Om tijdelijk werklozen, die meer dan 10 dagen per maand werkloos zijn, te stimuleren gebruik te maken van het aanbod van VDAB en haar partners volgt er nu ook een sectorspecifieke communicatie.

Meer bepaald voor de sectoren die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. Dat betekent dat 30.859 tijdelijk werklozen een opleidingsaanbod krijgen dat een meerwaarde biedt voor de werknemer en de ondernemingen in die specifieke sector.

Concreet zal bijvoorbeeld iemand die tijdelijk werkloos is uit de horecasector zich versneld kunnen bijscholen van hulpkok tot kok of van zaalmedewerker tot kelner, van zodra de coronacijfers het toelaten. Hiervoor werkt VDAB samen met de sectorale vormingsorganisatie Horeca Forma Vlaanderen.

De tijdelijk werklozen krijgen ook informatie over andere, korte (online) workshops en opleidingen van Horeca Forma zoals foodcostberekening, gastvrije service, en tal van food- en drankenopleidingen.

"Met dit aanbod bieden we thuiszittende horecamedewerkers toch perspectief. Ze kunnen werken aan hun vaardigheden om na corona sterker te staan op de arbeidsmarkt. Door de tijdelijk werkloze medewerkers nu bij te scholen, willen we ook de kwaliteitsstandaard van onze Vlaamse horeca bestendigen.

In lijn met de coronamaatregelen, proberen wij snel te schakelen tussen een online en offline aanbod. Dat is niet altijd evident met zoveel praktijkopleidingen, maar we proberen de leerhonger zo goed mogelijk te stillen." zegt Robin Vanderelst, directeur Horeca Forma Vlaanderen.

Naast de horeca zullen ook tijdelijke werklozen uit professionele schoonmaak, industrie, groothandel, detailhandel, toerisme en luchtvaart een aanbod krijgen.

Tijdelijke werklozen, die meer dan 10 dagen tijdelijk werkloos zijn en niet tot deze sector behoren krijgen een breder aanbod aan opleidingen met aandacht voor 21ste eeuwse vaardigheden of versterken van digitale vaardigheden.

10.000 werkgevers worden aangemoedigd om hun personeel opleidingen te laten volgen

Tegelijk krijgen ook 10.000 werkgevers met tijdelijk werklozen een gerichte communicatie. Daarin worden de werkgevers gestimuleerd om hun personeel aan te moedigen opleidingen te volgen.

Dat gaat voor de toerismesector bijvoorbeeld over taalopleidingen, kantoorautomatisering en bureautica. Door ook werkgevers te betrekken, wil Vlaams minister van Werk Hilde Crevits tijdelijk werklozen echt activeren om de periode waarin ze tijdelijk werkloos zijn vast te pakken en in te vullen met opleidingen of begeleiding.

Die opleiding of begeleiding moet hen sterker maken in hun job en de ondeneming. Ook het aanbod tijdelijke jobs wordt via VDAB in de kijker gezet. Wie langere tijd tijdelijk werkloos is, kan terecht bij helpindezorg.be om tijdelijk bij te springen in de zorgsector en zo de druk op het zorgpersoneel te verlagen.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: "We willen tijdelijk werklozen versterken in hun loopbaan door hen aan te moedigen om die periode van inactiviteit te gebruiken om zich verder bij te scholen, bijvoorbeeld door die opleiding te volgen die je al lang wilde volgen, maar waar tot nog toe geen tijd voor was.

Daartoe contacteert VDAB hen met hun aanbod en dat van hun partners. We doen inspanningen om het aanbod zo gericht mogelijk te maken. Heel specifiek krijgen daarom nu nog eens ruim 30.000 tijdelijk werklozen een aanbod dat afgestemd en uitgewerkt is met de sector.

Daarnaast worden 10.000 werkgevers gestimuleerd om personeel dat tijdelijk werkloos is, aan te moedigen opleidingen te volgen. Op die manier willen we ook voor wie tijdelijk werkloos is alle mogelijkheden tonen om hun loopbaan in handen te nemen en tegelijk hun competenties voor hun job en onderneming te versterken."

Directeur van Horeca Forma Vlaanderen Robin Vanderelst: "Als sectororganisatie willen er nu meer dan ooit zijn voor onze werknemers, en hun werkgevers. Sinds de verstrengingen zetten we in op digitale opleidingen; dit gaat van kooklessen, tot webinars over foodcostberekening en upselling-technieken.

In lijn met de coronamaatregelen, schakelen we snel tussen digitale en 'fysieke' opleidingen.. Deze zijn ook gratis toegankelijk voor tijdelijk werklozen of collega's die recent hun job kwijtraakten.

Hen bieden we, in samenwerking met VDAB, ook de kans om zich versneld bij te scholen tot hulpkok, kok of kelner. We willen hun op deze manier echt de kans geven zich nu bij te scholen en hun passie voor onze sector nog aan te wakkeren."