De 1.200 werknemers van Mondelèz Herentals hebben maandag het werk neergelegd. Ook de 200 bedienden in Mechelen gingen niet aan het werk.  Volgens de bonden is het rustig omdat het personeel thuisblijft.  De hele week staan er wereldwijd acties gepland bij de voedingsmultinational, onder meer in Frankrijk, Pakistan en de Verenigde Staten.

De vakbonden sturen daarmee aan op vaste en kwalitatieve jobs. Die acties kunnen in de verschillende landen andere vormen aannemen. Volgens ACV-secretaris Jeffrey Goossens heeft niet elk land een stakingscultuur zoals in ons land.

In eigen land vinden sinds maandagochtend omstreeks 6.00 uur acties plaats in Herentals, Mechelen en Rhisnes (Namen).

In Herentals, bij het vroegere LU en Milka, wordt gestaakt. "Er zijn geen mensen die zich aanbieden om te werken, nadat het personeel eind vorige week was ingelicht. Er is geen productie", zegt ACLVB'er Katleen Verhaegen.

De weekendploeg in Herentals heeft volgens haar om 01.00 uur het werk neergelegd. De actie zou tot deze nacht duren.

"Die verlopen rustigt. We verwachten ook geen problemen. Donderdag was er een vergadering met het personeel en zij reageerden positief", zegt BBTK-secretaris Frank Lingier aan de hoofdzetel in Mechelen. "Hier werkten ooit 400 mensen, daar is al een derde van weg. Er zouden nog afdelingen verdwijnen, maar de directie weigert het sociaal plan voor hen te verlengen. Men vraagt ook inleveringen. Dat ligt gevoelig."

Het bedrijf zelf geeft aan constructief te willen voortwerken. "De vakbonden hebben vandaag actie ondernomen, waardoor mensen onze gebouwen niet meer konden binnengaan.

Ze verwijzen naar de implementering van het transformatieproces dat enkele jaren geleden wereldwijd is gestart door Mondelèz International", klinkt het. "We luisteren naar de vakbonden en respecteren hun mening. We willen dan ook de open dialoog voortzetten om hun bezorgdheden te begrijpen en onze positieve samenwerking te bestendigen." (belga/ Ludo Coenen)