Het openbaar ministerie heeft voor het Antwerpse hof van beroep vijftien jaar cel gevorderd voor Sofie H. (27) uit Westerlo, die vervolgd wordt voor de moord op haar pasgeboren baby. Ze was vier jaar geleden thuis bevallen op het toilet.

"Ze bleef zes tot twaalf minuten op de wc zitten, terwijl haar dochtertje onder haar een doodstrijd voerde. Door opzettelijk niets te doen, heeft ze haar kind gedood", zei de aanklaagster.

Sofie H. beweerde dat ze op 13 juli 2014 een miskraam had gekregen na een zwangerschap van enkele maanden. Tegen haar vriend had ze gezegd dat uit een echo was gebleken dat de foetus een open rug had en een afwijking aan het hoofd en dat ze medicatie had gekregen om een miskraam op te wekken. Dat bleken allemaal leugens te zijn.

De bevindingen van de wetsdokter toonden aan dat de baby perfect gezond én voldragen was. Het meisje was levend ter wereld gekomen en had zeker zes tot twaalf minuten geademd. Ze was gestorven doordat ze ademhalingsproblemen had gekregen van minutenlang ondersteboven in de toiletpot te liggen.

De wetsdokter sluit ook smoring en verdrinking niet uit als mogelijke doodsoorzaken.

Het openbaar ministerie verweet Sofie H. een gebrek aan verantwoordelijkheidszin en een lichtzinnige, nonchalante en egoïstische houding te hebben aangenomen. "Na de feiten heeft ze haar leventje gewoon verder gezet met opnieuw twee ongeplande zwangerschappen. Ze heeft geen psychische hulp gezocht, ook al is die broodnodig. Ik vorder een bevestiging van de straf die ze in eerste aanleg kreeg. Hopelijk zal die haar aansporen tot wat kritische zelfevaluatie."

De verdediging probeerde een verklaring te zoeken voor hoe het zo ver is kunnen komen. "Sofie zat in een moeilijke relatie. Toen ze een tweede maal zwanger raakte, van een kind dat haar vriend niet zou willen, verdrong ze dat. Ze ontkende de zwangerschap, omdat ze niet wist wat ze moest doen. Dat uitstelgedrag past bij haar borderlinepersoonlijkheid. Ze besefte die dag niet dat ze aan het bevallen was en heeft nooit bewust het idee gehad om haar boreling om te brengen", stelde advocaat Bart Vanmarcke.

Hij betwistte de voorbedachtheid en de intentie tot doden en vroeg een herkwalificatie naar onopzettelijke doding. Hij vroeg het hof om haar een voorwaardelijke straf op te leggen, mee gelet op het feit dat Sofie H. intussen vast werk heeft en twee dochters van vijf en twee jaar. (Belga)