LEADER is een Europees subsidieprogramma voor projecten die de leefbaarheid op het platteland bevorderen. Kernwoorden voor een goed project zijn gebiedsgericht, innovatief, duurzaam en samenwerking bevorderend. De provincie Antwerpen telt 2 LEADER-gebieden (MarkAante Kempen en Regio Midden-Kempen Beweegt!). Overheden, organisaties, lokale verenigingen, ondernemers en inwoners kunnen projectvoorstellen indienen. Die worden beoordeeld door een Plaatselijke Groep, die ook de subsidiebedragen toekent (tot maximaal 65% van de totaalkost van het project).

LEADER Regio Midden-Kempen Beweegt!

Het LEADER-gebied “Regio Midden-Kempen Beweegt!” omvat 7 gemeenten in de Midden-Kempen: Vorselaar, Lille, Kasterlee, Geel, Balen, Meerhout en Retie. De Plaatselijke Groep wordt voorgezeten door de heer Kris Breugelmans, schepen van Landbouw en Platteland in Lille. Vzw RURANT, het platform voor plattelandsontwikkeling in de provincie Antwerpen, verzorgt het secretariaat.

6 nieuwe projecten goedgekeurd

Recent heeft de Plaatselijke Groep van LEADER Regio Midden-Kempen Beweegt! in totaal 154.892- euro verdeeld onder 6 projecten. De volgende initiatieven krijgen LEADER-steun toegewezen:

- € 10.476- voor de restauratie van de calvarieberg en het hekwerk op de begraafplaats van Retie (ingediend door het gemeentebestuur van Retie).

- € 17.745- voor plattelandsvensters, een andere kijk op landbouw en platteland (ingediend door het gemeentebestuur van Kasterlee).

- € 37.351- voor landschapsherstel en agrarisch natuurbeheer in de recente landbouwontginning Malou in Balen (ingediend door Regionaal Landschap Grote en Kleine Nete vzw).

- € 18.098- voor een tentoonstelling over gezinsverpleging in een bezoekerscentrum over psychiatrische zorg in Geel (ingediend door vzw Pas-sage).

- € 33.582- voor TUINfruit, een onthaalpunt voor groepen (ingediend door BVBA Hoebenschot uit Lichtaart).

- € 37.637- voor Mest Werkt!, het creëren van een draagvlak en educatie rond duurzame en innovatieve landbouwtechnieken m.b.t. het scheiden, verwerken en opwaarderen van mest (ingediend door de Hooibeekhoeve in Geel).

“Sterke projecten”

Provinciaal gedeputeerde voor Plattelandsbeleid en voorzitter van vzw RURANT, Peter Bellens, is ervan overtuigd dat de LEADER-middelen die door Europa, Vlaanderen en de provincie Antwerpen ter beschikking worden gesteld een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het Antwerpse platteland. “Het mooie aan LEADER-projecten is dat ze van onderuit worden gerealiseerd. Het zijn de burgers zelf die ideeën aanbrengen en uitwerken.

Als provincie begeleiden we hen om een inhoudelijk goed project in te dienen dat tegemoet komt aan de behoeften van de hele gemeenschap,” stelt de gedeputeerde. “Het bewijs dat deze manier van werken mooie resultaten oplevert kregen we onlangs nog bij de prijsuitreiking van de wedstrijd Prima Plattelandsproject. Het Vlaams Ruraal Netwerk bekroonde namelijk in alle categorieën een initiatief uit de Antwerpse Kempen, waaronder twee LEADER-projecten. De provincie Antwerpen is op dit vlak duidelijk toonaangevend voor de rest van Vlaanderen.”