In 2020 zagen 1596 baby's het levenslicht in AZ Turnhout. Dat cijfer ligt lager dan in 2019, toen werden er nog 1.667 baby's geboren.

Het is wachten op de officiële getallen voor Antwerpen en onze Kempen maar waarschijnlijk is er een lichte daling overal. Wat 2021 zal geven is nu nog onduidelijk.

Sommige berichten voorspellen een stijging maar andere denken dan weer een wereldwijde daling te verwachten mede door de onzekerheid, ook economische, dat COVID veroorzaakt heeft.

In dit heel bijzondere jaar zijn er zo'n 70 kindjes minder geboren in ons ziekenhuis als het jaar ervoor", vertelt gynaecoloog Steven Van Calenbergh.

"Mogelijk zien we nu een stabilisatie in het aantal geboortes, nadat deze de afgelopen 5 jaar nog steeds in een stijgende lijn gingen. Wat het rechtstreeks gevolg van Covid-19 op het aantal bevallingen in Turnhout zal zijn in 2021, is nog even koffiedik kijken.

De laatste weken merken we wel een grote toename van het aantal bevallingen in AZ Turnhout. Ook de vruchtbaarheidsbehandelingen, die tijdens de eerste golf werden stopgezet, zijn dit najaar opnieuw opgestart en kennen een stijging. Dat leidde tot uitstel van zwangerschappen, die mogelijks het cijfer in 2021 zullen doen stijgen."

"Wereldwijd verwacht men dat het geboortecijfer in 2021 zal dalen als rechtstreeks gevolg van de Covid-pandemie", zegt dr. Van Calenbergh. "Sommige koppels stellen hun kinderwens in deze economisch onzekere tijd mogelijks uit, maar er zijn dus ook heel wat vruchtbaarheidsbehandelingen stopgezet tijdens de eerste golf."

Koppels starten op latere leeftijd aan kinderen

Een blijvende trend is dat er steeds meer vrouwen op iets latere leeftijd moeder worden. "Voor het eerst waren meer dan 50 procent van de pasbevallen moeders in ons ziekenhuis ouder dan 30 jaar.

20 procent van deze groep was ouder dan 35 jaar. Ook in de categorie 40+ zagen we een lichte stijging ten opzichte van vorige jaren." Gezinnen lijken hun kinderwens nu echt langer uit te stellen ten opzichte van een aantal jaren geleden.

"We zagen helaas ook nog steeds een groeiend aantal kankerpatiënten, waaronder sommigen die echt te lang gewacht hadden om langs te komen door Covid-19. Ook hier kunnen we met onze twee gynaecologisch oncologen gespecialiseerde zorg dichtbij bieden."

"Maar ook op andere vlakken zagen we in 2020 een duidelijke groei op onze dienst. We zijn intussen met 11 gynaecologen. Het team telt ook 6 gynaecologen in opleiding en kan rekenen op een sterk team van super gemotiveerde vroedvrouwen, verpleging en medewerkers in het ziekenhuis en op de raadplegingen.

We willen dan ook zelf onze patiënten, huisartsen en specialisten bedanken in dit speciale jaar voor de vele tekens van erkenning en het enorme vertrouwen.

Bij het versturen van dit persbericht werd er in AZ Turnhout op nieuwjaarsdag nog geen kindje geboren.

Geboortecijfers Kempen

In Herentals zagen 767 baby's het levenslicht in 2020. De ziekenhuizen van Geel en Mol scoren een ex-aequo met elk 757 geboortes.