Tot deze becijfering komt Vlaams volksvertegenwoordiger Ward Kennes op basis van het optimalisatieprogramma 2011, dat op voorstel van Vlaams Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege door de Vlaamse Regering op vrijdag 2 april werd goedgekeurd. Het investeringsprogramma trekt 200 miljoen euro uit voor waterzuiveringsprojecten, die zullen worden uitgevoerd door Aquafin. Vlaanderen komt hiermee een stap dichter bij de doelstelling van de kaderrichtlijn Water om tegen 2020 een goede ecologische toestand in de Vlaamse waterlopen te bereiken.In de Kempen zullen er voor een totaal bedrag van 19,5 miljoen euro 16 projecten worden uitgevoerd. Ward Kennes is erg tevreden met deze investering in het Kempens leefmilieu.Waterzuiveringprojecten in de Kempen in het optimalisatieprogramma 2011Gemeente / Project Kasterlee Sanering overstort ZaardenstraatKasterlee Aansluiting Terlo-Noord, Kluis en VorselBalen Verbindingsriolering Steenweg op LeopoldsburgBalen Verbindingsriolering OosthamsesteenwegBeerse Rioolwaterzuiveringinstallatie- uitbreidingBeerse Verbindingsriolering MerksplassesteenwegMerksplas Collector Steenweg op BeerseMerksplas Collector OpstalGeel Oude Brugweg en Lichtaartseweg in tracé AquafinTurnhout Saneren overstort Turnhout stadspark en omleggingHoogstraten Vervanging collector in KlinketstraatRavels Afkoppelen Maarleloo, Straatloop en Heesdijkseloop (Poppel)Vosselaar Afkoppeling grachtinlatenMol Sanering overstort BorgerhoutsedijkNijlen Afkoppeling parasitair debiet toevoercollector RioolwaterzuiveringsinstallatieNijlen Renovatie riolering Torenvenstraat