Het eerste ontwerp van het nieuw administratief centrum in Olen is klaar. Op 17 februari gunde het college, na een wedstrijd, de ontwerp- en studieopdracht aan Ontwerpteam a2o-architecten/Ontwerpatelier Peter Jannes.

Deze kandidaat maakte een ontwerp dat het meest aansloot bij de visie van het lokaal bestuur. Doorslaggevend bij de keuze waren duurzaamheid, vrijetijdsbeleving en optimalisatie van hulp- en dienstverlening.

Alle gemeentelijke diensten op één locatie

Het nieuw administratief centrum komt op de site van de kerk van O.-L.-V.-Olen. De kerk wordt gerenoveerd en omgetoverd tot de nieuwe locatie van de bib.

Gekoppeld aan de kerk - op de plaats waar nu de pastorie zich bevindt - komt een nieuwbouw. Hierin krijgen de administratieve diensten die momenteel gehuisvest zijn in het sociaal huis, boekelhuis en gemeentehuis en de lokale politiepost - momenteel in de Hondsstraat - een plaats.

Zo moet je als inwoner niet meer uitzoeken waar je moet zijn. Op één locatie krijg je meteen een antwoord op al je vragen.

Het nieuwe gebouw zal geen indrukwekkend gebouw zijn met veel toeters en bellen, wel een laagdrempelige ontmoetingsplaats en een efficiënt administratief centrum waarbij rekening wordt gehouden met het kantoorconcept van de toekomst.

Sinds de coronacrisis werken mensen vaker van thuis waardoor niet elke medewerker een apart bureau nodig heeft. Dit maakt dat er een compact gebouw ontstaat.

Multifunctioneel gebouw

De focus van het nieuw administratief centrum ligt op ontmoeting. Het wordt dus niet louter een administratief gebouw, wel een eigentijds en laagdrempelig gemeenschapshuis, nabij en op maat van de inwoners.

Het lokaal bestuur kiest bewust voor multi-inzetbare ruimtes die ook na de openingstijden gebruikt kunnen worden voor meerdere doeleinden. Zo kunnen verenigingen er bijvoorbeeld terecht om vergaderingen te organiseren.

In de kerk, waar de bibliotheek een plaats krijgt, komt een polyvalente ruimte waar onder andere lezingen, filmvoorstellingen en kleine concerten kunnen doorgaan.

Groene buitenruimte

Ook de buitenruimte moet ontmoeting tussen inwoners stimuleren. De groene ruimte - momenteel gedeeltelijk de tuin van de pastorie - wordt publiek domein.

De focus zal hier liggen op vergroening. Over de concrete invulling volgt in een latere fase een participatietraject.

Investeren in de toekomst

"We kiezen ervoor om te investeren in de toekomst door een duurzaam gebouw te realiseren dat beantwoordt aan de huidige energie-eisen en dat circulair is opgebouwd waardoor een herbestemming eenvoudig mogelijk is", vertelt burgemeester Seppe Bouquillon.

"Het huidig patrimonium is niet duurzaam en de bestaande sites zijn te klein om onze doelstellingen te realiseren. Al onze bestaande gebouwen renoveren zou een gelijkaardige kost betekenen en zou veel langer duren.

De kerk, die eigendom is van het lokaal bestuur, moest sowieso gerenoveerd worden. Door te investeren in een nieuwe site besparen we op energieverbruik en onderhoudskosten."

Kostenplaatje €9,285 miljoen

De kostprijs van de volledige site wordt momenteel geraamd op 9,285 miljoen euro incl. btw. Dit bedrag ligt hoger dan de oorspronkelijke schatting van 5,960 miljoen euro incl. btw omwille van twee redenen.

De oorspronkelijke raming dateert van bij de locatiestudie in 2017. Sindsdien zijn de prijzen verder geïndexeerd. Daarnaast heeft de coronapandemie er bijkomend voor gezorgd dat de prijzen in de bouwsector fors zijn gestegen, dit zowel voor bedrijven als particulieren.

Het lokaal bestuur doet beroep op Belfius om onder meer het budget te bewaken. "Een berekening maakt duidelijk dat de raming van de ontwerper sterk aanleunt bij de geïndexeerde raming van 2017. Door een zo compact mogelijk gebouw te realiseren wordt de begroting maximaal gerespecteerd", vertelt projectmanager Olivier Vandenbroucke.

De andere gemeentelijke locaties

De andere gemeentelijke locaties – met uitzondering van de technische werkhallen en het lokaal dienstencentrum – krijgen een nieuwe bestemming of worden verkocht.

Zo krijgt het gemeentehuis een nieuwe invulling als erfgoed- en toerismehuis. Het boekelhuis en sociaal huis worden respectievelijk verkocht en in erfpacht gegeven. Het gebouw van de bib gaat opnieuw naar basisschool de Kriebel, waar vandaag nood is aan extra ruimte.

Definitief ontwerp tegen de zomer

Het lokaal bestuur ging voor de ontwerp- en studieopdracht in zee met Ontwerpteam a2o-architecten/Ontwerpatelier Peter Jannes, een samengesteld team dat deels gevestigd is in Olen. Zij werkten eerder al geregeld samen aan publieke projecten waarbij ze mens en ruimte met elkaar trachten te verbinden.

Het bureau gaat het ontwerp de komende maanden verder verfijnen zodat de definitieve versie landt tegen de zomer. In het voorjaar van 2023 kan de bouw starten. De oplevering is afhankelijk van heel wat factoren. Idealiter openen de deuren in mei 2024.'