Van de 7 politiezones in het arrondissement Turnhout hebben 2 zich tegen een fusie gekant : Neteland en Zuiderkempen. Elders kijken burgemeesters en korpschefs hoopvol naar kansen om gesprekken aan te gaan.

Zouden de zones Turnhout, Kempen Noord-Oost en Noorderkempen niet beter samensmelten? En aan de andere kant van de Kempense regio lijkt een samengaan door fusie of associatie van de zones Balen-Dessel-Mol en Geel-Laakdal-Meerhout aangewezen, eventueel zelfs met Zuiderkempen erbij. Maar de houdingen in de regio verschillen nogal.

De zones Zuiderkempen en Neteland blijven gekant tegen een fusie.

De Geelse burgemeester Vera Celis (N-VA) en korpschef Dirk Van Aerschot (Geel-Laakdal-Meerhout) zijn notoir voorstander van een nauwe samenwerking tussen zones. "Zo'n schaalvergroting heeft heel wat voordelen, omdat je kostenefficiënt kan werken. Denk maar aan het samenvoegen van diensten zoals ICT of de personeelsdienst. Maar dat is de kwestie op papier.

In het veld ligt dat toch wat lastiger. Daarom is het wachten tot zich opportuniteiten aandienen om verkennende gesprekken met andere zones over een schaalvergroting aan te gaan. De vraag is ook of het al dan niet beter is dat de overheid zo'n fusie of associatie van bovenaf oplegt. Kijk maar naar hoe het met de vrijwillige gemeentefusies verlopen is."

Politiezone Zuiderkempen (Herselt, Hulshout en Westerlo) is met één agent per 691 inwoners de kleinste van de Kempen. Maar juist die kleinschaligheid maakt ze zo voordelig, zegt de Hulshoutse burgemeester Geert Daems (CD&V). "Ik begrijp dat er zeker bedrijfseconomische voordelen zijn aan een fusie. Maar juist omdat we zo klein zijn, horen we nu al bij de goedkoopste zones van het land.

Bovendien krijgen we door onze ligging amper met grote criminaliteit te maken. Wanneer we met een grotere buur samengaan, draaien we wel mee op voor de kosten die daarbij horen." Foto's Nnieuws.

Bron GVA -  verschijningsdatum 2/1/2019 - dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden – Nnieuws License2Publish.