De ophaaldienst van IOK Afvalbeheer bestaat 20 jaar. Op woensdag 1 april 1992 reden de eerste eigen ophaalwagens uit om GFT op te halen. Anno 2012 zijn er dagelijks meer dan 200 mensen in de weer om het afval van de Kempenaren aan huis op te halen.

Letterlijk uit het jaarverslag van 1992: ‘Geheel nieuw was in 1992 de uitbouw van een eigen ophaaldienst. Nadat reeds einde 1990 en in 1991 de GFT-ophaling was uitbesteed, werd beslist dat IOK voor het overige deel inzake GFT-ophaling zelf zou uitvoeren. …

Gespreid over het jaar werden 5 wagens aangekocht, waarvan 4 voor GFT-kontainers waren uitgerust. Beslist werd de eigen ophaaldienst uit te bouwen op een IOK-terrein op de industriezone De Heze te Geel. Hiertoe werd een prefab sanitair gebouw en dispatchingkantoor gebouwd en een gesloten hangar, waarin ca. 8 wagens konden worden geparkeerd.

Gezien het sukses van deze ophaaldienst was einde 1992 reeds tot de uitbreiding van sanitair als tot de verdubbeling van de hangar. 4 bijkomende wagens waren in levering (2 voor GFT en 2 voor restafval). Einde 1992 waren voor de ophaaldienst 20 personeelsleden aangeworven, 7 chauffeurs, 12 beladers en 1 dispatcher.’
Uw afval, we trekken het ons aan

In 1990 startte de ophaling van GFT in de Kempen (de eerste 2 jaar gebeurde dit in onderaanneming), geleidelijk werd deze selectieve inzameling uitgebreid met de ophaling aan huis van PMD en papier en karton. De ophaaldienst bleef dan ook vanaf de start gekenmerkt door een zeer sterke groei. In 1997, bij het 5-jarige bestaan bleek het personeelsbestand al uitgeroeid tot 97 personeelsleden. Op 1 januari 2012 werken er op de ophaaldienst 207 personeelsleden, waaronder 192 chauffeurs/ophalers, 11 personen voor de dispatching en 4 techniekers. Meer dan 200 werknemers van IOK Afvalbeheer zijn dus dagelijks in de weer om te zorgen voor een kwalitatieve dienstverlening.

Een ‘vuilkar’ is een hoogtechnologische machine geworden

              Jan Van de Pol, eerste werknemer van de ophaaldienst
Jan Van de Pol, dispatcher, was er als allereerste bij (sinds 19/3/1992). We vroegen hem wat hem het meeste is bijgebleven van de afgelopen 20 jaar, wat de belangrijkste veranderingen zijn en wat volgens hem de toekomstige uitdagingen van de ophaaldienst zijn.

Wat me het meest is bijgebleven is de spectaculaire wijze waarop de ophaaldienst gegroeid is. In de beginjaren, we zijn gestart met 3 ophaalwagens en 12 mensen, verdubbelde het aantal ophaalwagens, opdrachten en personeelsleden bijna jaarlijks. We vormden toen een kleine maar zeer hechte groep. Ook nu nog groeit de ophaaldienst gestaag. We zijn een middelgroot bedrijf geworden en dat heeft geleid tot een heel andere organisatie ten opzichte van de beginjaren. Daarbij komt ook de grote evolutie van de informatica die in geen enkele bedrijfstak meer weg te denken valt. Ook niet in de afvalsector. Een ‘vuilkar’ is een hoogtechnologische machine geworden.  Denk daarbij maar aan het DIFTAR-systeem. 

Gsm's en gps systemen in de vrachtwagens: toen was het ondenkbaar.
De toekomstige uitdagingen voor de ophaaldienst? Verder werken aan een nog efficiëntere dienstverlening waarbij en goede werkorganisatie en een toffe werksfeer gecombineerd kunnen blijven, zeker nu we met zijn allen langer zullen moeten blijven werken. Ook de afvalinzameling en verwerking zijn de voorbije jaren zeer sterk geëvolueerd. Van afval verbranden en storten, naar recyclage en herbruik. Ik verwacht dat dit slechts een tussenstap is die uiteindelijk zal leiden naar een bijna afvalvrije samenleving. Daar ligt mijns inziens onze grootste uitdaging.  
 
20 jaar ophaaldienst, 20 jaar in dienst: de eerste werknemers van de ophaaldienst die nog steeds in dienst zijn
Foto 1:vlnr. De eerste werknemers van de ophaaldienst van IOK Afvalbeheer die nog steeds in dienst zijn: August Van Dael, Francis Van Lommel, Jan Van de Pol, Patrick Vervoort, Kurt Van de Weyer, Andre Siemons, Ludo Broeckx, Jan Dierckx, Jos Peetermans en Patrick Laenen.
 
Foto 2 : Jan Van de Pol de eerste werknemer.

Foto's IOK / N.