U bent hier

20 jaar seniorenraad : 'Als we jong zijn leren we, als we ouder worden begrijpen we'

Herentals
10.10.2019 - 18.56u
Door: Herman Gezelle

De Herentalse seniorenraad bestaat 20 jaar. In cc 't Schaliken vond vanmiddag een fijne viering plaats met speeches van o.a. voorzitter Marleen De Meulemeester, Jul Geeroms voorzitter van de Vlaamse Ouderenraad, en Peter Bellens, schepen voor welzijn.

'De eerste seniorenraad in 1999 was een open vergadering die samengesteld was uit 25 vertegenwoordigers van de Herentalse seniorenverenigingen ondersteund en begeleid door een aantal medewerkers van de stad en het ocmw', zegt Peter Bellens, schepen voor welzijn (CD&V). 

'Senioren beter bij het beleid te betrekken'

'Doelstelling was om de senioren beter bij het beleid te betrekken en advies te geven over alle zaken die senioren rechtstreeks en onrechtstreeks aanbelangen. Toen stelde het ocmw-bestuur ook een seniorenconsulent aan die tegelijk de rol van voorzitter, secretaris en penningmeester opnam. 

Na 8 maanden gaf de seniorenraad de allereerste seniorengids uit.  Ook dit initiatief bracht de verschillende seniorenverenigingen dichter bij elkaar  waardoor ze elkaar niet langer als concurrenten en tegenstanders zagen, maar wel op zoek gingen naar het gemeenschappelijk belang van de doelgroep die zij vertegenwoordigden.

Ze begrepen zeer snel dat een onderlinge samenwerking hun vertegenwoordiging naar het lokale bestuur alleen maar versterkte.'

'Hoe langer u jong blijft, hoe korter u oud zal zijn'

'Onderwerpen als eenzaamheid, preventieve gezondheidszorg, gezondheidswandelingen, oefenen voor het elektronisch stemmen, de politiehervormingen, de rol van de stadswachten werden op de seniorenraad besproken en het resultaat ervan werd aan het lokaal bestuur overgemaakt zodat er initiatieven genomen konden worden.

In 2014 werden voor de eerste keer een voorzitter (Mathilde Verwimp) en ondervoorzitter (Marleen Demeulemeester) gekozen die samen met een dagelijks bestuur en ondersteund door medewerkers van het ocmw de weg van de seniorenraad mee zou uitstippelen.

En met succes want in datzelfde jaar legde de seniorenraad de basis voor het ouderenbehoeftenonderzoek. Een 60-tal vrijwilligers gingen op pad om de Herentalse ouderen te bevragen naar hun noden en bekommernissen.

Het was aan de hand van die informatie dat focusgroepen de belangrijkste thema's uitwerkten die in december 2017 uitmonden in een wetenschappelijk ondersteund en inhoudelijk zeer concreet ouderenbeleidsplan.

Graag geef ik nog een aantal bedenkingen : 'Als we jong zijn leren we, als we ouder worden begrijpen we' :

'Stijging van het aantal alleenstaanden, vereenzaming van ouderen, lagere buurtbetrokkenheid'

• Herentals heeft te kampen met een toenemende vergrijzing. In 2017 was 20,1% van de inwoners ouder dan 65 jaar, in 2007 was nog 17,5% van de inwoners ouder dan 65 jaar.
• In 2017 was 6,2% van de inwoners ouder dan 80 jaar.
• Onze maatschappij wordt steeds onverschilliger en meer individualistisch.
• De trend naar individualisering in de samenleving resulteert in een stijging van het aantal alleenstaanden, vereenzaming van ouderen, lagere buurtbetrokkenheid, ...

We hebben In het bestuursakkoord een zeer uitgebreid hoofdstuk over zorg opgenomen en willen we inzetten op het oprichten van buurtzorgnetwerken. Mensen met elkaar verbinden door kleine dingen voor elkaar te doen en door de betrokkenheid van bestuur en burgers met elkaar te vergroten.

De rol die de seniorenraad hierin speelt, blijft zeer belangrijk.

Ik wil hier zeer graag de medewerkers van de stad en ocmw uitdrukkelijk  danken voor de opbouwende wijze, hun professionaliteit en warmte waarmee zij telkens opnieuw openstaan voor het realiseren van initiatieven en uitwerken van ideeën voor de doelgroep van senioren : Betty, Rosette en Hilde veel dank.

Hoe langer u jong blijft, hoe korter u oud zal zijn', besluit schepen Peter Bellens met een alleszeggende quote.

Johan Temmerman/ Nnieuws.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto