20 brandweerlieden van de zone Kempen kregen bericht dat ze op non-actief werden geplaatst. Ze slaagden niet in de tussentijdse fysieke tests. In een mail van de Westelse brandweercommandant Carine Vercalsteren staat dat die brandweerlieden niet meer actief aan interventies mogen deelnemen. Ze krijgen een reeks beperkingen opgelegd. Zo komen ze niet in de problemen bij de verzekering.

Bij het korps van Herentals zouden 6 pompiers in dat geval zijn. Ze kunnen altijd een nieuwe fysieke test aanvragen bij de uitvoerende arts. De brandweerlieden die in hun fysieke test faalden, mogen wel randactiviteiten bij de brandweer uitvoeren.

Voor de brandweerzone moeten de brandweermannen straks een VO2max-score van 38 kunnen halen. De VO2max meet het maximale zuurstofopname dat het lichaam kan omzetten bij een zware lichamelijke inspanning. Volgens zonechef Koen Bollen moet die norm haalbaar zijn voor een fitte brandweerman.

'Maar bij een uithoudingsproef op de fiets hanteerde de ene dokter ander normen dan de andere. De lat lag niet voor iedereen even hoog', reageren de pompiers.

Zonechef Bollen wijst echter op een verzekeringsprobleem mocht een van de gebuisde bandweerlui een ongeval hebben tijdens een interventie. 'Wie wil, kan een nieuwe proef afleggen. Wie slaagt, kan zijn functie blijven uitoefenen.'