Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

200.285 euro infrastructuursubsidie voor (ver)bouwen 3 gemeenschapshuizen Mol

Gemeenschapshuizen Spellenburg en Hof van ’t Rauw krijgen van het gemeentebestuur een infrastructuursubsidie. Ook Berg Op vzw kan voor de bouw van een nieuw ontmoetingscentrum op een infrastructuursubsidie rekenen. In totaal gaat het om een bedrag van 200.285,48 euro.

Op basis van het subsidiereglement ‘infrastructuurfonds gemeenschapshuizen’ dienden Dekenaat Zuiderkempen afdeling Spellenburg, Rauw Leeft vzw en Berg Op vzw een subsidieaanvraag in. Met het toekennen van deze subsidies erkent het gemeentebestuur het belang van een gemeenschapshuis voor het lokale dorpsleven in ieder gehucht én het Centrum.

Gemeenschapshuizen brengen inwoners samen en vormen de thuisbasis voor talrijke verenigingen. Het gemeentelijk infrastructuurfonds biedt onze gemeenschapshuizen een nieuw toekomstperspectief en geeft hen de mogelijkheid om de noodzakelijke toekomstgerichte investeringen te doen.

De infrastructuursubsidie voor grote infrastructuurprojecten voor gemeenschapshuizen bedraagt 50% van de kostprijs van de investering met een maximum van 100.000 euro per legislatuur en per gehucht.

> Zaal Spellenburg: subsidie 35.000 euro

Het Dekenaat Zuiderkempen afdeling Spellenburg diende een subsidieaanvraag in voor het energiezuiniger maken van zaal Spellenburg, Hazenstraat 5. De werken worden geraamd op 70.000 euro en omvatten onder andere:

· Vervangen van plat dak met lichtkoepels door een licht hellend dak met extra dakisolatie (rechterkant gebouw)

> Hof van ’t Rauw: subsidie 65.285,48 euro

Rauw Leeft vzw diende een subsidieaanvraag in voor het uitbreiden van de kleine zaal met een extra bergruimte aan het Hof van ’t Rauw, Kiezelweg 181. De investeringen passen in het meerjarenplan van de vzw waarbij het ontmoetingscentrum Hof van ’t Rauw klaargemaakt wordt voor de volgende 20 jaar. De geplande investeringen voor 2023 worden geraamd op 136.000 euro (exclusief btw) en omvatten onder andere:

· uitbreiden van de kleine zaal met een bergruimte: ruwbouw, ramen, deuren, elektriciteit, verwarming · vernieuwen keukentoestellen · installeren van ledverlichting · installeren van energiezuinige verwarming

> Nieuw socio-cultureel ontmoetingscentrum Roeskensberch: subsidie 100.000 euro

Berg Op vzw diende een aanvraag in voor een infrastructuursubsidie voor de bouw van een nieuw socio-cultureel ontmoetingscentrum Roeskensberch, Guido Gezellestraat 79. De investeringen omvatten:  · aankoop van de grond · volledige nieuwbouw van vergader- en ontmoetingsinfrastructuur

Hoe en wanneer aanvragen?

Gemeenschapshuizen die beroep willen doen op het infrastructuurfonds, dienen een aanvraagdossier in bij het college van burgemeester en schepenen. Om een subsidie te bekomen voor 2024 moet het dossier voor 1 oktober 2023 ingediend zijn. De aanvraag wordt vervolgens op ambtelijk niveau besproken en beoordeeld.  www.gemeentemol.be/infrastructuurfondsgemeenschapshuizen.

Deel dit artikel